Vlada RH: Usvojen Zaključak o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za financiranje Projekta „Revitalizacija željezničkog sustava Republike Hrvatske“ iz okvirnog zajma

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj Sjednici usvojila je Zaključak kojim se prihvaća Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt „Revitalizacija željezničkog sustava Republike Hrvatske“.

Ovim Zaključkom prihvaća se Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje predmetnog Ugovora, kojim će se realizirati zajam u iznosu od 400 milijuna eura s rokom povlačenja od 60 mjeseci, odnosno pet godina. Navedeni iznos dio je od ukupno planiranih 900 milijuna eura okvirnog zajma, namijenjenog za financiranje predmetnog Projekta, koji bi se trebao realizirati u narednom desetogodišnjem razdoblju. Realizacija navedenih projekata značajno će poboljšati sigurnost putnika i osoblja, smanjujući rizik od nesreća i ozljeda, uz povećanje kapaciteta i modernizaciju željezničke infrastrukture, a što će pozitivno utjecati na smanjenje gužvi na cestovnim prometnicama, što će proizvesti opći pozitivan utjecaj na društvo, ekonomiju i okoliš.

Naime, ovlašteno Izaslanstvo Vlade Republike Hrvatske održalo je 22. prosinca 2023. godine pregovore putem videokonferencije sa Izaslanstvom Europske investicijske banke, u svrhu sklapanja Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke (EIB) za predmetni Projekt iz okvirnog zajma, u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske, od 21. prosinca 2023. godine, o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke.

Sredstvima ugovorenim u okviru ovog Ugovora o financiranju, predviđeno je financiranje projekata usmjerenih na poboljšanje željezničke infrastrukture, kao i projekata usmjerenih na poboljšanje putničkog prijevoza, od čega posebno valja istaknuti izgradnju Tehničko - logističkog centra u Zagrebu, kao i nabavku ukupno 14 novih vlakova te dvije punionice na solarni pogon, za baterijske vlakove.

Izaslanstvo Republike Hrvatske za vođenje pregovora sačinjavali su predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva financija i Ministarstva pravosuđa i uprave. Tijekom pregovora predstavnici izaslanstva RH i EIB-a usuglasili su se da financijski kontakt bude Ministarstvo financija - Sektor za Europsku uniju i međunarodne financijske odnose, a tehnički kontakt Ministarstvo mora prometa i infrastrukture - Uprava za željezničku infrastrukturu i promet.

Najave