Vlada RH: Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Lučke uprave Sisak za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za Izvođenje radova izgradnje komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku – faza III.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Lučke uprave Sisak za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za Izvođenje radova izgradnje komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku – faza III. br. MV 01/22.

Prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude odobrana je ponuda VODOPRIVREDE SISAK d.d. iz Siska.

Ugovorom je utvrđena vrijednost radova u ukupnom iznosu od cca. 5,7 milijuna kuna bez PDV-a, odnosno cca. 7,2 milijuna kuna s PDV-om, pri čemu je rok za izvođenje radova sedam mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.

Predviđena lokacija pristaništa nalazi se na lijevoj obali rijeke Kupe uzvodno od željezničkog mosta u gradu Sisku.

U pristaništu će po završetku projekta biti omogućen vez za ukupno 194 korisnika, a izgradit će se i objekt uprave pristaništa.

Dodajmo kako su financijska sredstva potrebna za podmirenje predviđenih ugovornih obveza za navedeni projekt osigurana u Državnom proračunu RH za 2022. godinu i njegovim projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Pisane vijesti