Vlada RH: Odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Lučka uprava Osijek za preuzimanje obveza na teret sredstava Državnog proračuna RH za projekt "Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek"

Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluke kojima se Lučkoj upravi Osijek daje suglasnost  za preuzimanje obveza na teret sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023., 2024. i 2025. godini, za projekt "Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek" u ukupnom iznosu od 160,5 milijuna kuna.
 
Donošenjem ovih odluka daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Osijek za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi radova za projekt Terminala u Osijeku. Ugovorom je utvrđena vrijednost radova u ukupnom iznosu od cca 179,3 milijuna kuna (s PDV-om), s rokom izvođenja od 28 mjeseci.
 
Donesena je i Odluka kojom se daje suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Osijek o sklapanju Ugovora o javnoj nabavi za usluge stručnog nadzora i Koordinatora zaštite na radu za navedeni projekt. Ugovorom je utvrđena vrijednost usluge u iznosu od cca 5,6 milijuna kuna (s PDV-om) pri čemu je rok za izvršenje usluge 32 mjeseca.
 
Dodajmo kako će novi terminal za pretovar rasutih tereta biti smješten na desnoj obali Drave na istočnom dijelu lučkog područja Luke Osijek.
 
Terminal će obuhvaćati dva nova veza u duljini od 240 metara, objekte za pretovar, ukrcaj/iskrcaj te transport roba, pristupnu cestu, željezničke kolosijeke te kranske staze i ceste, čime će se osigurati integrirani prekrcaj tereta na jednoj lokaciji.
 
Terminal će također poboljšati prometnu dostupnost Osječko-baranjske županije i smanjiti prometna zagušenja u samom središtu grada.

Pisane vijesti