Vlada RH: Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu polaganja i korištenja elektroenergetskog kabela - Podmorska 110 kV kabelska veza Hvar - Korčula, na dijelu k.o. Pitve, Općina Jelsa, SDŽ i dijelu k.o. Vela Luka, Općina Vela Luka, DNŽ

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu polaganja i korištenja elektroenergetskog kabela - Podmorska 110 kV kabelska veza Hvar - Korčula, na dijelu k.o. Pitve, Općina Jelsa, u Splitsko - dalmatinskoj županiji i dijelu k.o. Vela Luka, Općina Vela Luka, Dubrovačko - neretvanskoj županiji.
 
Koncesija se dodjeljuje trgovačkom društvu Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. (ovlaštenik koncesije) na vremensko razdoblje od 35 godina.
 
Ukupna površina pomorskog dobra koje se pritom daje u koncesiju iznosi 15. 895 m2, dok duljina kabela položenog na dno mora iznosi 15.807 m.
 
Odlukom o određivanju iznosa koncesijske naknade određeno je da koncesijska naknada za trožilne energetske kabele iznosi 5,00 kuna po m² zauzetog pomorskog dobra, odnosno 79.475,00 kuna godišnje.
 
Dodajmo kako je Ovlaštenik koncesije navedene radove ovlašten i dužan izvesti u roku ne dužem od 2 godine od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Pisane vijesti