Vlada RH: Zaključak o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije u održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici

Na današnjoj je sjednici Vlade usvojen Zaključak o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije u održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici. Također, donesena je i Odluka o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za sklapanje navedenog Sporazuma.
 
Ovim Zaključkom Vlada RH prihvaća Izvješće o vođenim pregovorima, utvrđuje konačni tekst Sporazuma te ovlašćuje ministra mora, prometa i infrastrukture da u ime Vlade RH potpiše predmetni Sporazum.
 
Izmjenama i dopunama teksta Sporazuma mijenja se između ostalog naziv Sporazuma te se preciznije definiraju pojmovi održavanja i rekonstrukcije cestovnih mostova. Osim toga, određuje se omjer podjele troškova te obveze i procedure vezane za razmjenu projektne dokumentacije i izvođenje radova.
 
Sporazum se odnosi na održavanje i rekonstrukciju ukupno triju cestovnih mostova na Dunavu: Batina/Bezdan (DC 212 RH/16 RS), Erdut/Bogojevo (DC 213 RH/17 RS) i Ilok/Bačka Palanka (DC 2 RH/108 RS).
 
Potpisivanjem predmetnog Sporazuma osigurat će se pravni okvir za provedbu kvalitetnog sustava održavanja navedenih mostova, budući da između dvije zemlje trenutno ne postoji sporazum koji regulira pitanje obavljanja poslova vezanih uz regulaciju prometa, redovito i izvanredno održavanje mostova te njihovu rekonstrukciju.

Najave