Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nastavlja s procesom uređenja sustava upisnika plovila - Obavijest vlasnicima o brisanju plovila iz upisnika zbog neplaćanja naknade za sigurnost plovidbe

Nakon što je krajem prošle godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture krenulo s postupkom sređivanja podataka u Upisniku plovila u sklopu kojeg je provedeno brisanje ukupno 21.814 plovnih objekata, Ministarstvo nastavlja s aktivnostima vezanim za sređivanje podataka u Upisniku brodova Republike Hrvatske.
 
Upisnik brodova uspostavljen je kao jedinstveno upisno mjesto za upis svih pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti. Na taj način se napustio postojeći sustav višestrukih upisnika i očevidnika koji su vođeni na razini lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija te pojedinih vrsta pomorskih objekata. Kako bi se u potpunosti uredili podatci o pomorskim objektima i vlasnicima pomorskih objekata Zakonom o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika propisao se čitav niz novih odredbi koje se odnose na upis pomorskih objekata te sređivanje podataka o pomorskim objektima i vlasnicima pomorskih objekata.
 
Tako će se u listopadu ove godine donijeti rješenja o brisanju jahti i brodica iz Upisnika brodova Republike Hrvatske čiji vlasnici nisu platili naknade za sigurnost plovidbe i zaštitu mora dvije godine za redom, odnosno za 2019. i 2020. godinu.
 
Riječ je o popisu od preko 10.000 jahti i brodica za koje je evidentiran nepodmireni dug zbog neplaćanja naknade za sigurnost plovidbe na dan 15. kolovoza 2021. godine. Svi vlasnici podatke o navedenom mogu pronaći na web stranici Ministarstva gdje se nalazi Elektronička oglasna ploča Upisnika brodova te na početnoj stranici elektronske javne usluge ePlovilo, dok je charter kompanijama dostupan unutar aplikacije eNautika. Obavijesti o mogućim brisanjima bit će upućene i svim lučkim upravama, kao i ovlaštenicima koncesija u lukama nautičkog turizma u kojima vlasnici nekih plovila imaju sklopljene ugovore o vezu.
 
Iznos neplaćenih naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja kao i naknada za upotrebu pomorskog dobra za ove dvije godine prelazi 5.000.000 kuna, a brisanje će se provesti sukladno odredbama članka 192. stavka 3. Pomorskog zakonika („Narodne novine“ br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19).
 
Ukoliko se ova potraživanja ne podmire do planiranog datuma izdavanja rješenja o brisanju, brisane brodice moći će se upisati isključivo u postupku prvog upisa u Upisnik brodova uz uvjet ispunjavanja svih zakonskih odredbi koje su u ovom trenutku na snazi, uključujući i odredbe o najvećoj dopuštenoj starosti i tehničkoj prihvatljivosti za upis u Upisnik brodova.
 
Nastavno na navedeno, mole se svi vlasnici da još jednom provjere svoje uplate te za eventualne upite koristite mail adresu: prigovor@pomorstvo.hr
 

Pisane vijesti