Vlada RH: Usvojen Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za prestanak koncesije društvu Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. i prijedlog Odluke o pripajanju društvu Hrvatske autoceste d.o.o. te izmjeni Odluke o osnivanju dioničkog društva ARZ d.o.o. i dodijeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka - Zagreb

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za prestanak koncesije društvu Autocesta Rijeka - Zagreb d.d., i pripajanje društva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste d.o.o. te Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d., i dodijeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka - Zagreb.

Odlukom o pokretanju postupka za prestanak koncesije društvu Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. i pripajanja društva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste d.o.o. pokreće se postupak prestanka koncesije dodijeljene društvu Autocesta Rijeka - Zagreb d.d., i postupak njegovog pripajanja društvu Hrvatske autoceste d.o.o.. Također, ovom Odlukom ukida se naplata cestarine na Krčkom mostu, od 15. lipnja 2020. godine.

Pripajanje društva Autoceste Rijeka - Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste d.o.o. predstavlja nastavak reformskog projekta financijskog i poslovnog restrukturiranja u sektoru cesta, čime se stvaraju pretpostavke za racionalnije upravljanje novčanim sredstvima, kai i veći potencijal za ulaganje u održavanje i daljnju izgradnju.

Nastavno na prethodnu Odluku, usvojen je i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. i dodijeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka - Zagreb, s ciljem operativne provedbe prethodne Odluke te ukidanja naplate mostarine na Krčkom mostu.

Za provedbu navedenih Odluka nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu.

Najave