Vlada RH: Usvojena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o.

Slika /arhiva/VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o., za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o..

Donošenjem predmetnih Odluka daje se suglasnost na izmijenjene uvjete kreditnog zaduženja društva Hrvatske ceste u iznosu od 720.964.705,00 kuna, radi financiranja projekata izgradnje državnih cesta.

Izmijenjeni uvjeti u konačnici su povoljniji za korisnika kredita u smislu povećanja broja korištenja kredita (sa 40 na 60) te smanjenja kamatne stope (sa 4%  - promjenjiva na 2,5% godišnje - fiksna).

Nadalje, prolongira se početak otplate kredita sa 31. ožujka 2019. na 31. ožujka 2022. godine te se smanjuje broj tromjesečnih rata (sa 60 na 48).

Ovim kreditnim zaduženjem predviđeno je financiranje slijedećih projekata: Južna obilaznica Osijeka, Virovitica-Suhopolje, Popovec - M. Bistrica - Zlatar Bistrica - Zabok, Zabok - Krapina i podvožnjak ispod željezničke pruge u Slavonskom Brodu DC423.

Izmjenom uvjeta kredita, uz predviđene projekte, financirali bi se i slijedeći infrastrukturni zahvati: Podvožnjak u Zemuniku, Čvor Meterize, Otok Šolta - izgradnja spojne ceste trajektna luka DC112, Tunel Učka - Matulji DC8,  Rekonstrukcija DC21 Vodnjan - Pula i Istočna obilaznica Vinkovaca DC55.


Najave