Ministar Oleg Butković boravio u službenom posjetu Koprivničko - Križevačkoj županiji

 • Slika /arhiva/nsl MIN-KKZ 11-10_18.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković boravio je danas u službenom posjetu Koprivničko - Križevačkoj županiji, gdje je održao sastanak sa županom, Darkom Korenom te gradonačelnicima gradova i saborskim zastupnicima s područja Koprivničko - Križevačke županije.

Ministar Oleg Butković izrazio je zadovoljstvo održavanim sastankom, koji je prilika da se neposredno iskomuniciraju mišljenja, stajališta te predloži daljni tijek suradnje te je potvrdio da će se brza cesta do Koprivnice graditi. "Prethodno je potrebno izraditi dokumentaciju za tu dionicu, što bi trebalo biti napravljeno do kraja 2020. godine, dok će građenje objekta biti fazno, po jedan trak u svakom smjeru, a planirat će se da u konačnici bude u profilu s ukupno četiri traka, kao što je realizirano na cestovnoj dionici od Križevaca prema Zagrebu.". - istaktnuo je ministar Butković te dodao: "Donijeli smo konkretne zaključke oko izgradnje nastavka brze ceste od Križevaca prema Koprivnici. U idućoj ćemo godini krenuti s prvom fazom izgradnje, do Kloštra Vojakovačkog, a kompletna dokumentacija će se definirati također iduće godine, s obzirom na to da je potrebno uskladiti i prostorne planove, kako bi imali spreman nastavak za 2020. godinu. Tu moramo naći i financiranje iz europskih fondova ili državnog proračuna.". - rekao je ministar Oleg Butković.

Ministar je u obraćanju novinarima i predstavnicima medija nakon održanog sastanka rekao da se govorilo i o cesti Bjelovar - Đurđevac, za koju se priprema projektna dokumentacija, kao i za Podravsku brzu cestu: "Za to će se ugovarati projekti, kako bi sve bilo s te strane spremno za 2020. godinu, i kako bi se, zajedno s brzom cestom do Koprivnice, tražilo financiranje. Tema  našeg današnjeg sastanka bile su i Županijske uprave za ceste, koje posluju u otežanim uvjetima.". - rekao je ministar Butković te najavio da će ŽUC Koprivničko - križevačke županije dobiti 12,5 milijuna kuna dodatnih sredstava do kraja ove godine, nakon što je prošle dobio 11,5 milijuna.

Na novinarski upit o projektima u željezničkom prometu na području Koprivničko - Križevačke županije, ministar Butković je rekao: "Govorili se i o najvažnijem projektu u hrvatskoj željezničkoj infrastrukturi, pruzi Dugo Selo - Križevci, koja ima određenih poteškoća. Sada je to stabilizirano i ide dinamikom koju želimo. Nastavak te dionice od Križevaca prema Koprivnici i Mađarskoj granici, za koju su osigurana sredstva od 300 milijuna eura, ima raspisani natječaj, i do svibnja iduće godine nadamo se da ćemo imati izabranog izvođača. Drugim riječima, Koprivnica i Križevci će biti spojeni sa Zagrebom najkasnije do kraja 2022. godine, dvokolosiječnom modernom prugom.". - najavio je ministar Butković.
 
Župan Darko Koren zahvalio je ministru Olegu Butkoviću i njegovim suradnicima na odazivu te je pozdravio prijedloge ministra Butkovića o daljnjoj zajedničkoj suradnji u cilju realizacije infrastrukturnih projekata u cestovnom i željezničkom prometu, koji su od bitnoga prometnog, a time i gospodarskog značaja za Koprivničko - Križevačku županiju, sve njene gospodarske subjekte i žitelje gradova i općina.

"Osobno sam zadovoljan, no moje zadovoljstvo treba i podršku drugih, pogotovo onih koji su najodgovorniji da se ovi projekti doista i realiziraju. Sve što smo čuli je vrlo optimistično, ima i realne rokove i smatram da smo danas u potpunosti definirali problematiku prometne infrastrukture, dobili odgovore, dinamiku, rokove, sredstva, imamo podršku saborskih zastupnika, čelnika jedinica lokalne samouprave i sve u svemu, jako sam zadovoljan.". - izjavio je župan Koren.

Sudionici sastanka razgovarali su i o planovima realizacije Projekta integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta, koji je iniciran u sklopu Sporazuma o partnerstvu tri županije za područje regije sjeverne Hrvatske. Do danas je taj Projekt, ukupne vrijednosti 80 do 100 milijuna kuna, realiziran u prvoj fazi izradom Master plana za razdoblje 2015. – 2027. godine. Master plan će poslužiti kao temelj za izradu stručnih podloga neophodnih za uspostavu integriranog prijevoza putnika, zajedničke tarife i zajedničkih voznih karata na području triju županija, kao i za izradu rješenja za povezivanje javnim prijevozom gradova i općina unutar svake županije, ali i mogućnosti međusobnog povezivanja susjednih županijama, posebice sa gradom Zagrebom i pograničnim regijama u susjednim državama.
 
Uz ministra Butkovića i njegove suradnike na sastanku su sudjelovali pomoćnici ministra, Josip Bilaver i Alen Gospočić te predstavnici tvrtki iz resora, HŽ infrastrukture, Hrvatskih cesta i Hrvatskih autocesta.
FOTOGALERIJA
(FOTO: Koprivničko - Križevačka županija)
 


Najave