Nadzor prijevoza tereta i putnika u međunarodnom cestovnom prometu

Slika /arhiva/UPI w znacka.jpg
Djelatnici Inspekcije cestovnoga prijevoza na prijedlog područne jedinice Osijek i u koordinaciji s Odjelom za mobilne inspekcijske nadzore, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture a sukladno godišnjem planu rada proveli su dana 21., 22. i 23. prosinca 2018. godine nadzor prijevoza tereta i putnika u međunarodnom cestovnom prometu na lokalitetima GP Bajakovo i GP Tovarnik.

U okviru provedenog nadzora sudjelovalo je devet viših inspektora Odjela inspekcije cestovnog prijevoza – područne jedinice Osijek i Odjela za mobilne inspekcijske nadzore te dva voditelja Odjela.

Prilikom nadzora prekontroliran je veći broj teretnih i putničkih vozila te su uočene nepravilnosti prilikom 44 nadzora.

Temeljem utvrđenih prekršaja sukladno Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, Zakona o prijevozu u cestovnom prometu te Zakona o sigurnosti u cestovnom prometu na mjestu nadzora izrečene su prekršajne kazne za 42 prekršaja, a za ostale prekršaje upravne i prekršajne mjere biti će izrečene naknadno.


Vijesti iz medija