Vlada RH: Usvojen Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

Slika /arhiva/VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj je sjednici Vlade usvojen Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) Statut Agencije donosi Vijeće HAKOM-a uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Statut je temeljni opći akt kojim se pobliže uređuju unutarnje ustrojstvo i poslovanje HAKOM-a, opći akti te druga pitanja od značenja za rad Agencije.

Ovaj Statut predlaže izmjenu većeg broja odredaba u odnosu na trenutno važeći Statut iz 2014. godine (s izmjenama iz 2017. godine).

Također, istim se usklađuju obveze HAKOM-a sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama iz 2017. godine, a sukladno kojem, podsjetimo, Agencija više ne treba pribavljati prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske pri donošenju godišnjeg financijskog plana.

Osim što uvodi novi model unutarnjeg ustrojstva Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Statut preciznije uređuje poslove i ovlasti Vijeća i ravnatelja HAKOM-a, u skladu sa zakonskim propisima o elektroničkim komunikacijama, poštanskim uslugama, regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu.


Vijesti iz medija