Vlada RH: Usvojeno Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2017. godinu

Slika /arhiva/VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) za 2017. godinu.

HAKOM godišnje izvješće podnosi Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske na temelju Zakona o elektroničkim komunikacijama.

Izvješće sadržava sve propisane podatke o aktivnostima na tržištima elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkih usluga, kao i izvješće o financijskom poslovanju HAKOM-a za prošlu godinu.

U Izvješću se između ostaloga navodi kako su ukupni ostvareni prihodi HAKOM-a u 2017. godini iznosili nešto više od 77 milijuna kuna (što je za oko milijun kuna više u odnosu na planirani prihod za 2017.), a rashodi oko 87 milijuna kuna (što je za 11 posto manje od planiranog), kao i to da su ukupna ulaganja Agencije samo tijekom protekle godine iznosila oko 7 milijuna kuna.

Također, HAKOM  je tijekom 2017. godine naplatio oko 625 milijuna kuna prihoda u korist državnog proračuna Republike Hrvatske, i to sa osnove naplate naknada za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra, adresa i brojeva te naknade za ovlasti i dozvole.


Vijesti iz medija