Sektor inspekcije sigurnosti cestovnog prometa i cesta

Sektor inspekcije sigurnosti cestovnog prometa i cesta obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje upravno područje cestovnog prometa, sigurnosti cestovnog prometa i prijevoza opasnih tvari.
 
Poduzima mjere za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka utvrđenih inspekcijskim nadzorom i prati njihovo izvršenje.
 
Sektor inspekcije sigurnosti cestovnog prometa i cesta provodi inspekcije nadzore nad provođenjem sljedećih Zakona:
 
  • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 178/2004, 48/2005, 151/2005, 111/2006, 63/2008, 124/2009, 91/2010, 112/10)
  • Zakon o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu (NN 60/2008, 124/2010)
  • Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/2007)
  • Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10) s osnove članka 4. stavak 2. i članka 281.
 
Radi obavljanja poslova iz djelokruga inspekcije sigurnosti cestovnog prometa i cesta ustrojavaju se u okviru Sektora na području županija radna mjesta inspektora cestovnog prometa koji se raspoređuju u jedan od navedenih odjela.