Propisi

 • Zakon o izmjenama Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta (114/22)
 • Zakon o izmjeni Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta (NN 98/19)
 • Pravilnik o prijenosu podataka u središnju bazu tahografskih podataka te načinu vođenja evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika (NN 109/18)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN108/17)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 64/15)
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta (NN 8/15)
 • Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (NN 22/14)
 • Pravilnik o označavanju službenih vozila inspekcije cestovnog prometa i cesta (NN 66/14)
 • Pravilnik o obrascu iskaznice, obliku značke, opremi i službenoj odjeći inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta (NN 128/09)
 • Pravilnik o vrsti svjetla i znakova kojim se označavaju vozila inspekcije cestovnog prometa te načinu i postupku iskazivanja tih znakova u zaustavljanju vozila u prijevozu u cestovnom prometu (NN 6/09)
 • Naputak o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima u djelatnosti cestovnog prometa i cesta i poduzetih mjera (NN 149/02)