Kontakti

Uprava kopnenog prometa i inspekcije
Mario Madunić, pomoćnik ministra
pomocnik.ministra-promet@mmpi.hr
Snježana Vincek Skrbinac, tajnica
tel. 01 6169 160; fax. 01 6169 161

Sektor cestovnog prometa
tel. 01 6169 050; fax. 01 6195 941

Sektor željezničkog i intermodalnog prometa
tel. 01 6169 473; fax. 016196 477

Sektor inspekcije sigurnosti cestovnog prometa i cesta
tel. 01 6169 095; fax. 01 6169 427

Služba za pravne i opće poslove
tel. 01 6169 095; fax. 01 6169 427