Inspekcija sigurnosti željezničkog prometa i žičara

Sektor inspekcije sigurnosti željezničkog prometa i žičara obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa kojima se uređuje sigurnost željezničkog prometa, a koji se odnose na stanje, održavanje i uporabu donjeg i gornjeg ustroja željezničke pruge, signalno-sigurnosnih, telekomunikacijskih i elektrovučnih postrojenja, opreme pruge, željezničko-cestovnih prijelaza, pružnog i zaštitnog pojasa, industrijskih kolosijeka, stanje, održavanje i uporabu željezničkih vozila, obavljanje željezničkog prometa, prijevoz opasnih tvari, uvjete za radnike koji neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa, obavljanje kontrole sigurnog tijeka prometa, provedbu unutarnjeg reda na željeznici, poduzima mjere za uklanjanje ustanovljenih nedostataka i nepravilnosti, prati izvršavanje mjera koje se poduzimaju u inspekcijskom nadzoru, podnosi kaznene prijave i optužne prijedloge za pokretanje prekršajnih postupaka, te izdavanje prekršajnih naloga, predlaže mjere za povećanje stupnja sigurnosti u željezničkom prometu.

Sektor obavlja i poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa kojima se uređuje sigurnost rada žičara, uspinjača i vučnica, poduzima mjere za uklanjanje ustanovljenih nedostataka i nepravilnosti, prati izvršavanje mjera koje se poduzimaju u inspekcijskom nadzoru, podnosi kaznene prijave i optužne prijedloge za pokretanje prekršajnih postupaka, te izdavanje prekršajnih naloga, predlaže mjere za povećanje stupnja sigurnosti rada žičara, vučnica i uspinjača.

Za obavljanje poslova u Sektoru inspekcije sigurnosti željezničkog prometa ustrojeni su:
Služba inspekcije sigurnosti željezničkog prometa za područje željezničke infrastrukture
Služba inspekcije sigurnosti željezničkog prometa za područje željezničke infrastrukture obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa kojima se uređuje sigurnost željezničkog prometa, a koji se odnose na stanje, održavanje i uporabu donjeg i gornjeg ustroja željezničke pruge, signalno - sigurnosnih, telekomunikacijskih i elektrovučnih postrojenja, opreme pruge, željezničko - cestovnih prijelaza, pružnog i zaštitnog pojasa, te industrijskih kolosijeka.
 
Služba inspekcije sigurnosti željezničkog prometa za područje željezničkog prometa
Služba inspekcije sigurnosti željezničkog prometa za područje željezničkog prometa obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa kojima se uređuje sigurnost željezničkog prometa, a koji se odnose na stanje, održavanje i uporabu željezničkih vozila, obavljanje željezničkog prometa, prijevoz opasnih tvari, uvjete za radnike koji neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa, obavljanje kontrole sigurnog tijeka prometa i provedbu unutarnjeg reda na željeznici.