EU IPA Twinning


Europska Unija – Program IPA 2008 za Hrvatsku

 
Twinning projekt
 
“Daljnje usklađivanje zakonodavstva s područja sigurnosti cestovnog prometa, jačanje i razvoj administrativnih kapaciteta ministarstava na području cestovnog prometa”
 
Ključni partneri  
Savezno ministarstvo prometa, graditeljstva i urbanog razvoja Savezne Republike Njemačke (senior partner),
Glavni inspektorat za cestovni promet Republike Poljske (junior partner),
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske (glavna korisnička institucija),
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (druga korisnička institucija).

         
Pozadina projekta
Izvješće Europske unije o napretku Hrvatske iz 2010. godine naglašava ostvaren napredak pri implementaciji digitalnih uređaja za bilježenje (tahografa) i uspješno povećanje kapaciteta inspekcijskih službi. Implementacija propisa s područja sigurnosti cestovnog prometa, uključujući socijalne propise, prepoznata je kao područje na kojem je potrebno jačati administrativne kapacitete. Ovaj Twinning projekt je dio projekta “IPA 2008 - Učinkovito funkcioniranje sustava kontrole inspekcije cestovnog prometa i kontrole vremena upravljanja motornim vozilom, stanki i razdoblja odmora na cestama i kod prijevoznika”. Projekt se sastoji od tri komponente: Twinning – izgradnja institucionalnih kapaciteta; komponenta nabave – nabava opreme; tehnička pomoć – projektiranje i  izgradnja baze podataka. Tehnička pomoć i komponenta nabave su u fazi implementacije, a njihov završetak je  predviđen za kraj 2011. godine.


Cilj i namjena projekta
Cilj Twinning projekta je unaprijediti sigurnost cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj i jačati kapacitete Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i ostalih uključenih tijela u skladu  s propisima EU s područja socijalnih propisa koja se odnose na cestovni promet i u skladu s propisima EU koja se odnose na uređaj za bilježenje (tahograf). Namjena projekta je daljnje usklađivanje zakonodavstva s područja sigurnosti cestovnog prometa s pravnom stečevinom Europske unije, uvođenje efikasnog sustava kontrola, uključujući inspekcijski nadzor cestovnog prometa  i inspekcijski nazor u poduzećima, a posebice uzimajući u obzir vrijeme vožnje i obveznog odmora vozača. Nadalje, projekt će omogućiti jačanje kapaciteta institucija koje su nadležne za provedbu inspekcijskog nadzora i drugih nositelja interesa. Projekt je podijeljen u pet komponenti.


Sadržaji komponenata
Komponenta 1: “Usklađivanje i provedba zakonskih propisa”
Pripremit će se novi Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu koji će stupiti na snagu ulaskom Hrvatske u Europsku uniju.

Budući da su sve države članice EU obvezne neposredno primjenjivati uredbe EU, nacionalni Zakon će regulirati samo izuzeća od primjene propisa te sustav prekršaja i predviđenih kazni.

Međutim, direktive EU se u državama članicama ne primjenjuju neposredno te će se ostali nacionalni propisi s područja cestovnog prometa u okviru projekta i dalje usklađivati s propisima relevantnih direktiva EU.

Izradit će se preporuke za implementaciju sustava ocjenjivanju rizika uz pomoću kojeg će se kategorizirati prijevoznici prema broju i težini prekršaja koje počine.  Prijevoznici koji se smatraju rizičnim kontrolirat će se češće od drugih prijevoznika.

Nadalje će se izraditi preporuke za učinkovit sustav prekršaja i primjerene kazne.

Komponenta 2: “Institucionalna prilagodba”
Pripremit će se preporuke za preustrojstvo Uprave prometne inspekcije kako bi inspekcija cestovnog prometa mogla ispuniti sve obveze koje proizlaze iz ulaska u Europsku uniju.

Izradit će se detaljne procedure za provedbu kontrole profesionalnih vozača i njihovih vozila na cestama te prijevozničkih tvrtki sukladno standardu EU.

Pripremit će se priručnici za profesionalne vozače, prijevoznike i tehničare u radionicama.

Komponenta 3: “Informacijski sustav”
Pripremit će se preporuke za nadogradnju i unapređenje nacionalnog IT sustava. Suvremeni informatički sustav omogućit će jednostavnije sastavljanje izvješća za Europsku uniju i razmjenu podataka s drugim državama članicama o teškim prekršajima i o prijevoznicima.

Komponenta 4: “Izobrazba”
Provest će se tečajevi i studijska putovanja u Njemačku i Poljsku s ciljem daljnjeg usavršavanja cestovnih inspektora, policijskih službenika prometne policije i službenika carine.

Nadalje će se provesti tečajevi za inspektore na području sigurnosti tunela i cestovne infrastrukture.

Rukovodeća razina će se osposobljavati za planiranje i provedbu inspekcijskog nadzora sukladno standardima i propisima EU.

Komponenta 5: “Širenje informacija i povećanje informiranosti”
Pripremit će se različiti informativni materijali za profesionalne vozače, prijevoznike i tehničare u radionicama te će se za njih održati niz informativnih seminara. 

Cilj je povećati informiranost što većeg broja sudionika cestovnog prometa i podići njihovu svijest o važnosti propisa o radnim vremenima vozača. U te svrhe će se koristiti različiti mediji poput interneta, ali i organizirati susreti s vozačima i slično.


Trajanje i vrijednost projekta
Provedba projekta traje 21 mjesec. Započela je u srpnju 2011. godine i završit će u ožujku 2013. godine. Vrijednost projekta iznosi 900.000 eura. Projekt financira Europska unija.

 
Projektni tim
 
Članovi tima iz Hrvatske
Veselin Biševac, pomoćnik ministra, Uprava prometne inspekcije, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – voditelj projekta zemlje korisnice
Ivan Kesić, Uprava prometne inspekcije, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – RTA counterpart
Danijel Krakić, Uprava za željeznički i cestovni promet, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – SPO (Senior Programme Officer)
Vjeran Bašić, načelnik Odjela željezničkog i kombiniranog prometa, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – SPO (Senior Programme Officer)
Ante Gašpar, policijski službenik, Ministarstvo unutarnjih poslova – SPO (Senior Programme Officer)
 
Članovi tima iz Njemačke i Poljske
Dr. Robert Kühner, načelnik odjela, Savezno ministarstvo prometa, graditeljstva i urbanog razvoja SR Njemačke – glavni voditelj projekta države članice
Tomasz Tadeusz Poleć, glavni inspektor za cestovni promet,  Glavni inspektorat za cestovni promet Rep. Poljske – voditelj projekta zemlje članice
Dr. Siegrid Penndorf – stalna twinning savjetnica (RTA)
Katarina Posuda – asistentica stalne twinning savjetnice
 
 
Za više informacija:
 
Twinning ured pri Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Hrvatska
Dr. Siegrid Penndorf, stalna twinning savjetnica
Tel.: .+385-1-6160 439
E-mail: siegrid.penndorf@mppi.hr
 
Katarina Posuda, asistentica stalne twinning savjetnice
Tel.: .+385-1-6160 342
E-mail: katarina.posuda@mppi.hr
 
Savezno ministarstvo prometa, graditeljstva i urbanog razvoja, Njemačka
Dr. Robert Kühner, glavni voditelj projekta države članice
Robert Schumann Platz 1, D-53175 Bonn
Phone/fax: +49-228-300 4350 / +49-228-300 1470
E-mail: Robert.kuehner@bmvbs.bund.de
 
Glavni inspektorat za cestovni promet, Poljska
Tomasz Tadeusz Poleć, glavni inspektor za cestovni promet, voditelj projekta zemlje članice
Postepu 21, 02-672 Varšava
Tel./fax: +48-22-22 04 888/ +48-22-22 04 898
E-mail: sekretariat@gitd.gov.pl
 
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Hrvatska
Veselin Biševac, voditelj projekta zemlje korisnika
Prisavlje 14, HR-10000 Zagreb
Tel./fax: .+385-1-6169 160/ +385-1-6169 161
E-mail: veselin.bisevac@mppi.hr

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje, Hrvatska
Ulica grada Vukovara 284, objekt C, HR-10000 Zagreb
Tel./fax: +385-1-459 1245/ +385-1-459 1075
E-mail: info@safu.hr
Internet: www.safu.hr
 
Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj
Trg žrtava fašizma 6, 10 000 Zagreb
Tel./fax: +385-1-4896 500 / +385-1-4896 555
E-mail: delegation-croatia@ec.europa.eu
Internet: www.delhrv.ec.europa.eu

Twinning koncept - Partnerstvo u pristupanju
Twinning je inicijativa Europske komisije započeta 1998. godine u kontekstu priprema za proširenje Europske unije. Twinning projekti pružaju državama kandidatkinjama pomoć tijekom procesa pristupanja EU kako bi prepoznale najbolju praksu za implementaciju pravne stečevine EU te kako bi postigle iste standarde kao države članice EU-a. Twinning obuhvaća blisku suradnju administracije zemlje kandidatkinje s administracijom jedne ili više država članica EU-a.


Novosti / događanja