ARHIVA

Priprema projekata iz područja integriranog prometa i urbane mobilnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji
 
 Inauguracijska konferencija Strategije EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR)
 
Izrada Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske u Brusselesu predstavljena kao dobar primjer suradnje s Europskom komisijom
 
Panel rasprava „Mogućnosti mladih iz EU fondova“
 
Otvorene web konzultacije o Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“
 
Predstavnici Ministarstva sudjelovali na okruglom stolu o javnom gradskom prometu Grada Zagreba
 
Predstavljena tri projekta Hrvatskih cesta spremna za apliciranje za sufinanciranje iz fondova Europske unije
 
Završen projekt izrade nacrta Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske kao preduvjet za sufinanciranje projekata iz fondova EU
 
Predstavljen projekt izrade Prometnog modela Republike Hrvatske
 
Održana radionica „Priprema projekata održivih prometnih sustava urbane regije“
 
Predstavljeni nacrti dokumenata Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske i Strateške studije utjecaja na okoliš
 
Počela javna rasprava za nacrt Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske i pripadajuće Strateške procjene utjecaja na okoliš
 
U Opatiji održan 2. sastanak Odbora za praćenje OPP 2007.–2013.
 
Svečano obilježen početak provedbe EU projekta kojim će se jačati kapaciteti prometnog sektora u Republici Hrvatskoj
 
Pozitivna ocjena Europske komisije Operativnom programu Promet 2007. – 2013.
 
U Novskoj predstavljeno projektiranje obnove i izgradnje kolosijeka pruge Dugo Selo – Novska faza 2. i 3.
Ministar u Rijeci na sastanku Komisije za promet i infrastrukturu Jadransko-jonske euroregije
 
 
 
 

VIŠE