Donošenje Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj sjednici donijela je Odluku o donošenju Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine.
 
Nacionalni plan predstavlja kontinuitet politike Vlade Republike Hrvatske u strateškom planiranju razvoja širokopojasnog pristupa, kojim se utvrđuju temeljna načela i ciljevi politike daljnjeg razvoja.
 
Ovim Nacionalnim planom ispunjavaju se zahtjevni ciljevi iz komunikacija Europske komisije "Povezivošću do konkurentnog jedinstvenog digitalnog tržišta – Ususret europskom gigabitnom društvu" i Akcijskog plana "5G za Europu", kojima se potiče razvoj širokopojasnog pristupa i mreža vrlo velikog kapaciteta koje omogućuju gigabitnu povezivost, u cilju  ostvarivanja gigabitnog društva i razvoja 5G mreža, što države članice Europske unije trebaju ostvariti do 2025. godine.
 
Nacionalni plan utvrđuje četiri posebna cilja koji obuhvaćaju uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta i 5G mreža, čime se pridonosi daljnjem ubrzanom razvoju elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, te sadržava mjere i aktivnosti provedbom kojih se namjeravaju postići zadani ciljevi, kako bi se osigurali preduvjeti za zaustavljanje daljnjeg zaostajanja Hrvatske u razvijenosti širokopojasnog pristupa unutar Europske unije.
 
Nacionalni plan u potpunosti je usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine, koja kao prioritet provedbe politike u području razvoja širokopojasnih elektroničkih komunikacijskih mreža ističe razvoj i izgradnju širokopojasne infrastrukture i mreža vrlo velikog kapaciteta koje omogućuju gigabitnu povezivost. Također, Nacionalni plan predstavlja jedan od uvjeta koje je nužno ispuniti kako bi se osiguralo sufinanciranje iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u višegodišnjem financijskom okviru EU-a za razdoblje od 2021. do 2027. godine.
 
Ukupna procijenjena sredstva potrebna za prevladavanje digitalnog jaza i provedbu planiranih programskih cjelina iz Nacionalnog plana u razdoblju od 2021. do 2027. godine iznose oko 5,6 milijarda kuna, od čega je oko 3,73 milijarda kuna procijenjenih potrebnih sredstava potpora iz različitih EU fondova, dok ostatak u iznosu od oko 1,87 milijarda kuna čine predviđena ulaganja operatora elektroničkih komunikacija i drugih ulagača.

Vijesti iz medija