INFORMACIJA ZA POMORCE - glede provedbi odredbi Pomorskog zakonika / ostvarivanje 183 dana za pomorce u međunarodnoj plovidbi

Dana 20. siječnja 2021. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture će pustiti u produkciju nadogradnju sustava javne usluge e-Pomorac, koji se nalazi unutar sustava e-Građani, a kojim će se omogućiti prijavljivanje plovidbene službe i ostvarenih dana izvan plovidbe pomoraca i bez potrebe fizičkog odlaska pomorca u lučku kapetaniju.

U tom smislu, pozivamo sve hrvatske pomorce, koji su tijekom 2020. godine ukrcavani na brodove u međunarodnoj plovidbi bez posredstva brodara, poslodavca, kompanije ili posrednika pri zapošljavanju pomoraca (tzv. samostalci) da zaključno do 31. siječnja 2020. godine, putem portala e-Pomorac prijave ostvarenu plovidbenu službu u 2020. godini, a kojima su u skladu sa odredbama Pomorskog zakonika („Narodne novine“ br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19) i Uputom Ministarstva od KLASA: 810-03/20-01/30 URBROJ: 530-04-20-6 Zagreb, 24. travnja 2020. godine https://mmpi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/MORE/More%204_20/MMPI%20Uputa%20za%20provedbu%20odredbi%20PZ%20u%20svrhu%20utvrdivanja%20183%20dana%20OSL-PL-PDV%20%20COVID-19%2024-4_20.pdf  priznati dodatni dani u svrhu utvrđivanja „183 dana“ radi oslobađanja od plaćanja poreza na dohodak pomoraca, za vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2.

Dodatni dani su dani koji se sukladno odredbama Pomorskog zakonika i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine“ br. 1/2021 od 4. siječnja 2021. godine) dodaju danima plovidbe u svrhu ostvarenja 183 dana.

Napominjemo također ovim putem kako je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture upravo u postupku spajanja dvije baze podataka kojima će se automatizmom omogućiti pribrajanje i dana provedenih na izobrazbi u Republici Hrvatskoj, pa te dane nije potrebno upisivati.

Za pomorce koji su na brodove u međunarodnoj plovidbi ukrcavaju posredstvom brodara, poslodavca, kompanije ili posrednika pri zapošljavanju pomoraca, unos traženih podataka u sustav će izvršiti ovlašteno tijelo preko kojeg se ukrcaj izvršio odnosno brodar, poslodavac, kompanija ili posrednik pri zapošljavanju pomoraca.

Pomorci koji se ukrcavaju samostalno na brod, a iz nekog razloga nisu u mogućnosti koristiti sustav e-Pomorac radi prijave plovidbene službe i ostvarenih dana izvan plovidbe, takvu prijavu mogu izvršiti kao i dosad u nadležnoj lučkoj kapetaniji.

Temeljem izvršenih prijava plovidbene službe, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture će do konca siječnja 2021. godine izraditi DPOM obrasce, koji će kao i dosad biti dostavljeni pomorcima na njihove kućne adrese radi prijave poreza na dohodak u 2020. godini.