Elektronička oglasna ploča upisnika brodova

22.09.2023.
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva (NIB: 257887) - Geoffrey Ronald Mayhill (.pdf)
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva i upis u list A (NIB: 152703) - Krevet j.d.o.o. (.pdf)

18.08.2023.
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva i upis u list A – KŠ 231859 (NIB: 231859) – Mario Horvat (.pdf)
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva – KŠ 193963 (NIB: 193963 ) – Ljerka Jakšić (.pdf)

25.07.2023.
Rješenje o predbilježbi prava vlasništva u list B - MA 967 (NIB: 117320) – Ivan Letica (.pdf)

20.07.2023.
Zaključak o dopuni zahtjeva - brod LICA (NIB: 10855) - ST R 221 - Marin Radnić (.pdf)

17.07.2023.
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva i upis u list A – KŠ 278157 (NIB: 278157) – Igor Pellicciari (.pdf)
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva i upis u list A – KŠ 104266 (NIB: 104266) – Ivan Perdić (.pdf)

07.07.2023.
Prekršajni nalog – Teo Vukušić (.pdf)

16.06.2023.
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva i upisu u List B (NIB: 262800) – Pero Teglović (.pdf)

06.06.2023.
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva i zabilježba opunomoćenika – RB 1529 (NIB: 137809) – Helmut Burda (.pdf)

12.05.2023.
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva i upis u list A – KŠ 279931 (NIB: 279931) – Ivica Vrbičić (.pdf)
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva i upis u list A – KŠ 253181 (NIB: 253181) – Damir Palfi (.pdf)

26.04.2023.
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva – KŠ 327 (NIB: 176328) – Frane Čiček (.pdf)

17.04.2023.
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva i upisu u list A – KŠ 255317 (NIB: 255317) – Darijo Čuk (.pdf)

06.04.2023.
Rješenje o brisanju broda po službenoj dužnosti – MONTE MULINI (NIB: 14372) – Grgo Mustać (.pdf)
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti – OM 1476 (NIB: 247542) – Boris Juras (.pdf)
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti – BŠ 423 (NIB: 105578) – Željko Šaš (.pdf)
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti – BŠ 276 (NIB: 214918) – Željko Šaš i Romana Šaš Kudelić (.pdf)
Rješenje o brisanju broda unutarnje plovidbe po službenoj dužnosti – PO 4801 – Otpad, zadruga za trgovinu i usluge (.pdf)

Popis rješenja o brisanju čamaca (.pdf)

03.04.2023.
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva – RK 8282 (NIB: 142085) – Margareta Ivičić (.pdf)
Rješenje o upisu u list A – RK 8219 (NIB: 142043) – Branimir Brković (.pdf)

31.03.2023.
Rješenje - uknjižba založnog prava u korist LOŠINJSKA PLOVIDBA - BRODOGRADILIŠTE d.o.o. Mali Lošinj na m/b ŽIGLJEN (NIB 15205) (.pdf)

27.03.2023.
Rješenje - uknjižba brisanja ugovornog založnog prava (hipoteke) - brodovi KORENAT i NOA (.pdf)

14.02.2023.
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva – KŠ 754 (NIB: 224527) – Mate Vrdoljak (.pdf)

13.02.2023.
Rješenje o ponovnom upisu brodice – KŠ 234643 (NIB: 234643) - Miroslav Selak (.pdf)

01.02.2023.
Rješenje o poništenju Rješenja o brisanju brodice po službenoj dužnosti - ŠB 3869 (NIB: 199182) - Mate Musić (.pdf)

24.01.2023.
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti - CT 254 (NIB: 216758) - Luko Klaić (.pdf)
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti - CT 994 (NIB: 174015) - Matjaž Bohinc (.pdf)
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti - CT 1061 (NIB: 238222) - Boris Maškarić (.pdf)

18.01.2023.
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti – ŠB 5723 (NIB: 187306) – Tomislav Rene Čopi (.pdf)
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti – ŠB 7633 (NIB: 265155) – Hans Jurgen Schopf (.pdf)
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti – CT 462 (NIB: 176790) – Barbara Bogoje (.pdf)
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti – CT 484 (NIB: 171350) – Ana Desin (.pdf)
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti – CT 526 (NIB: 171505) – Antonijo Duplica (.pdf)
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti – CT 768 (NIB: 172316) – Marijan Obradović (.pdf)
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti – CT 998 (NIB: 174010) – Ivica Pregelj (.pdf)
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti – CT 255 (NIB: 170409) – Antonio Obrvan (.pdf)
 
Popis rješenja o brisanju brodica i jahti (.pdf)

17.01.2023.
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti - 1683 ŠB (NIB: 257024) - Pawel Michal Michalewski (.pdf)
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti - ŠB 5717 (NIB: 187340) - Gerhard Sliss (.pdf)
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti - ŠB 5662 (NIB: 202400) - Jean Dominique Marie C Bernard (.pdf)

11.01.2023.
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva i promjeni luke upisa - (NIB: 244723) - Milutin Skender (.pdf)
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva i upisu u list A - (NIB: 219685) - Leo Šimić (.pdf)

10.01.2023.
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti - CT 275 (NIB: 170493) - Zlatomir Marević (.pdf)
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti - CT 698 (NIB: 172093) - Niko Ucović (.pdf)
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti - CT 1055 (NIB: 235414) - Luka Vidak (.pdf)
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti - CT 182 (NIB: 175743) - Vlaho Radonić (.pdf)
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti - CT 742 (NIB: 172280) - Antun Astić (.pdf)
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti - CT 1091 (NIB: 179646) - Lukša Vlašić (.pdf)
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti - CT 114 (NIB: 169758) - ELVIS - Elvis Fatović (.pdf)
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti - CT 491 (NIB: 171409) - Ivan Duplica (.pdf)
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti - CT 870 (NIB: 172908) - Janet Elisabeth Kasumović (.pdf)

04.01.2023.
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti – CT 877 (NIB: 173239) – OPTIMA NOVA d.o.o. (.pdf)

16.12.2022.
Popis brodica i jahti za koje je evidentiran nepodmireni dug za 2020. i 2021. godinu na dan 16.12.2022. (.xlsx)

15.12.2022.
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva – 278487 KŠ (NIB: 278487) – Anita Ujaković, vl. obrta OKTOPUS (.pdf)

14.12.2022.
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva i upisu u list A – KŠ 153590 (NIB: 153590) – Marko Čupić (.pdf)

28.11.2022.
Popis brodica i jahti za koje je evidentiran nepodmireni dug za 2020. i 2021. godinu na dan 28.11.2022. (.xlsx)

15.11.2022.
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva i upisu u list A – KŠ 262975 (NIB: 262975) – Marijana Ritoša (.pdf)

09.11.2022.
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva i upisu u list A – KŠ 150338 (NIB: 150338) – Svetin Andromak (.pdf)
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva i upisu u list B – KŠ 1037 (NIB: 133106) – Dean Kozlica (.pdf)
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva i upisu u list A – KŠ 265804 (NIB: 265804) – Jet ski Karmen j.d.o.o. (.pdf)

28.10.2022.
Popis brodica i jahti za koje je evidentiran nepodmireni dug za 2020. i 2021. godinu na dan 28.10.2022. (.xlsx)

24.10.2022.
Popis čamaca bez obveznih podataka na dan 24.10.2022. (.xlsx)

21.10.2022.
Rješenje o brisanju po službenoj dužnosti – “SUNJA” – Podravina-Programat dd (.pdf)

20.10.2022.
Rješenje o brisanju po službenoj dužnosti – "VUKA II" – GRADITE NAJPOVOLJNIJE d.o.o. (.pdf)

19.10.2022.
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti – RK 6738 (NIB: 141204) – Bruno Covacich (.pdf)

18.10.2022.
Popis brodica i jahti za koje je evidentiran nepodmireni dug za 2020. i 2021. godinu na dan 18.10.2022. (.xlsx)
 
14.10.2022.
04.10.2022.
03.10.2022.
30.09.2022.
16.09.2022.
14.09.2022.
13.09.2022.
12.09.2022.
06.09.2022.
05.09.2022.
02.09.2022.
01.09.2022.
30.08.2022.
16.08.2022.
12.08.2022.
10.08.2022.
02.08.2022.
27.07.2022.
20.07.2022.
15.07.2022.
12.07.2022.
01.07.2022.
30.06.2022.
30.06.2022.
24.06.2022.
23.06.2022..
07.06.2022.
06.05.2022.
27.04.2022.
15.04.2022.
06.04.2022.
05.04.2022.
25.03.2022.
08.03.2022.
17.02.2022.
11.02.2022.
02.02.2022.
24.01.2022.
18.01.2022.
15.01.2022.
14.01.2022.
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti – CT 620 (NIB: 171744) – Konavle Urban d.o.o. (.pdf)
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti – CT 1043 (NIB: 186745) – Boris Marković (.pdf)
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti – CT 1097 (NIB: 241689) – Niko Kolić (.pdf)
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti – CT 672 (NIB: 172025) – Emilio Slomović (.pdf)
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti – CT 367 (NIB: 170958) – Srđan Slomović (.pdf)
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti – CT 134657 (NIB: 134657) – Antonio Komnenić (.pdf)
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti – CT 781 (NIB: 172344) – Zdenko Bulić (.pdf)
Rješenje o brisanju brodice po službenoj dužnosti – CT 514 (NIB: 171469) – Josip Gugić (.pdf)

13.01.2022.
11.01.2022.
04.01.2022.
31.12.2021.
29.12.2021.
28.12.2021.
17.12.2021.
16.12.2021.
15.12.2021.
13.12.2021.
10.12.2021.
03.12.2021.
01.12.2021.
30.11.2021.
29.11.2021.
19.11.2021.
12.11.2021.
11.11.2021.
09.11.2021.
04.11.2021.
29.10.2021.
27.10.2021.
15.10.2021.
13.10.2021.
08.10.2021.
02.09.2021.
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva – RV 164054 (NIB: 164054) – Predrag Čorić (.pdf)
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva – KŠ 235054 (NIB: 235054) – Andrea Ferić (.pdf)

24.08.2021.
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva – 238273 RK (NIB: 238273) – HRVOJE ZVONAR, vl. obrta KOSTRENA SUB (.pdf)
 
11.08.2021.
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva za NIB: 264063 – Zorana Rizvan (.pdf)
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva za NIB: 259448 – Neven Avramović (.pdf)

10.08.2021.
Rješenje o brisanju porivnog uređaja brodice (.pdf)
Rješenje o brisanju brodice (.pdf)
Rješenje za uknjižbu prava vlasništva na pomorskom objektu (NIB: 141945) (.pdf)
Rješenje za uknjižbu prava vlasništva na pomorskom objektu 112613 (.pdf)
Rješenje o brisanju porivnog uređaja brodice (.pdf)

04.08.2021.
Rješenje za uknjižbu prava vlasništva na pomorskom objektu 240342 (.pdf)

23.07.2021.
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva – RK 9587 (NIB: 161886) – Danor Čargonja (.pdf)
Rješenje o više vrsta upisa – promjena luke upisa i uknjižba prava vlasništva – RK 244921 (NIB: 244921) – Djino Arbula (.pdf)
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva – RK 256083 (NIB: 256083) – Danijel Šolaja (.pdf)
Rješenje o više vrsta upisa – promjena luke upisa i uknjižba prava vlasništva – RK 202310 (NIB: 202310) – Darko Jaković (.pdf)
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva na pomorskom objektu RV 1654 (NIB: 246381) – Jozo Garić (.pdf)

22.07.2021.
Rješenje o brisanju starog i upisu novog porivnog uređaja brodice - RK 8480 (NIB: 166796) – Sergio de Privitellio (.pdf)

16.07.2021.
Rješenje o prvom upisu brodice - RK 272186 (NIB: 272186) – Filip Bosnić (.pdf)
Rješenje za uknjižbu prava vlasništva i promjenu luke upisa - RK 195396 (NIB: 195396) – Tomislav Čekada (.pdf)

13.07.2021.
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva za NIB: 241456 – Kristian Stanić (.pdf)

12.07.2021.
Rješenje za uknjižbu prava vlasništva i promjenu luke upisa - Robert Eferl, RK 173308, NIB 173308 (.pdf)
Rješenje za uknjižbu prava vlasništva i promjenu luke upisa - Dean Talev, RK 205891, NIB 205891 (.pdf)
Rješenje za promjenu namjene i upis korisnika-zakupoprimca - Horst Fickinger, 92045 RK, NIB 92045 (.pdf)
Rješenje za uknjižbu prava vlasništva, promjenu luke upisa i brisanje motora - Igor Pomazan, RK 152314, NIB 152314 (.pdf)
Rješenje za promjenu motora - Giannfranco Šegota, RK 9344, NIB 253387 (.pdf)
Rješenje za upis promjene motora - Željko Lipić, RK 3213, NIB 140521 (.pdf)
Rješenje za uknjižba prava vlasništva i brisanje motora - Goran Marković, RK 1036, NIB:139962 (.pdf)
Zaključak za prvi upis jahte VREBAC M (.pdf)
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva za NIB: 148234 – Predrag Nerlović (.pdf)
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva za NIB: 187950 – Aqua charter d.o.o. (.pdf)

07.07.2021.
Rješenje za uknjižbu prava vlasništva na pomorskom objektu (.pdf)

25.06.2021.
Rješenje o brisanju jahte PLANET (.pdf)

21.06.2021.
Rješenje za uknjižbu prava vlasništva na pomorskom objektu 233959 (.pdf)

10.06.2021.
Rješenje za upis promjene podataka za pomorski objekt Brodica (.pdf)

07.06.2021.
Rješenje za uknjižbu prava vlasništva na pomorskom objektu NIB 195973 (.pdf)

17.05.2021.
Rješenje o upisu zabilježbe osobnih odnosa brodara m/b PUNTA (.pdf)
Rješenje za ustup dijela hipotekarne tražbine i uknjižbu prijenosa dijela ugovorne hipoteke na teret m/b PUNTA (.pdf)

22.03.2021.
Rješenje o ponovnom upisu brodice NIB - 198022 (.pdf)
Rješenje za više vrsta upisa na pomorskom objektu 153956 (.pdf)

18.03.2021.
Rješenje za upis brisanja pomorskog objekta NIB: 140881 (.pdf)
Rješenje o brisanju brodice oznake RK 295 (.pdf)

04.03.2021.
Rješenje za uknjižbu prava vlasništva na pomorskom objektu 234398 (.pdf)

03.03.2021.
Rješenje za upis zabilježbe spora za brodicu (.pdf)
Rješenje za uknjižbu hipoteke na brodicu (.pdf)
Rješenje za uknjižbu hipoteke na brodicu (.pdf)
Rješenje za uknjižbu prava vlasništva na pomorskom objektu (.pdf)

24.02.2021.
Rješenje za uknjižbu prava vlasništva na pomorskom objektu (.pdf)

16.02.2021.
Rješenje za uknjižbu prava vlasništva na pomorskom objektu (.pdf)

08.02.2021.
Rješenje za prvi upis brodice u Upisnik brodova RH - Bautechnik j.d.o.o. (.pdf)

27.01.2021.
Popis rješenja o brisanju broda (.pdf)