2021. proglašena Europskom godinom željeznice

Europski parlament i Vijeće Europske unije na drugom su trijalogu održanom 12. studenog 2020. godine postigli privremeni dogovor o Prijedlogu Odluke o proglašenju 2021. godine Europskom godinom željeznice.

Dogovor je potvrđen od strane Vijeća na sastanku Odbora stalnih predstavnika vlada država članica EU-a (COREPER I) dana 18. studenog te na sjednici Odbora za promet i turizam Europskog parlamenta, koja je održana 30. studenog 2020. godine.

Inače, Europska komisija je Prijedlog odluke usvojila još početkom ožujka ove godine s ciljem promicanja željezničkog prijevoza kao ekološki najprihvatljivijeg i energetski najučinkovitijeg oblika prometa, a sa svrhom postizanja ciljeva iz Europskog zelenog plana (eng. Green Deal).

Naime, za vrijeme hrvatskog predsjedanja tijekom lipnja ove godine usvojen je mandat Vijeća, dok je njemačko predsjedništvo započelo i zaključilo pregovore s Europskim parlamentom.

Proglašenjem 2021. godine Europskom godinom željeznice nastoji se potaknuti Uniju, države članice, regionalna i lokalna tijela te druge organizacije na povećanje udjela putnika i tereta na željeznici putem promocije željezničkog prijevoza kao ekološki održivog, inovativnog, međusobno povezanog, intermodalnog, sigurnog i cjenovno pristupačnog oblika prijevoza.

Mjere koje će se trebati poduzeti na razini EU i država članica, a koje mogu biti organizirane u partnerstvima ili pojedinačno, različite su inicijative i događanja za promicanje rasprave, izgradnju pozitivnog imidža i podizanje razine osviještenosti, informiranja i pomaganja kod uključivanja građana, poduzeća i javnih tijela u korištenju željeznice za prijevoz putnika i roba kao jednog od načina borbe protiv klimatskih promjena.

Modernizacija željezničke infrastrukture i željezničkih vozila, provedba Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS), širenje informacija o pravima putnika, digitalizacija informacija koje se pružaju korisnicima (pružanje informacija u stvarnom vremenu, cijene karata i vozni redovi), ponuda jedinstvenih i razvoj inovativnih multimodalnih karata, zatim uloga željeznica u međunarodnom prijevozu putnika unutar Unije te mreža noćnih vlakova samo su neke od važnih tema koje će biti u fokusu planiranih događaja i aktivnosti u narednoj godini.

Putem višestrukih kanala i alata organizirat će se različita događanja kao što su informacijske, inspirativne i edukativne kampanje za senzibiliziranje građana radi poticanja promjena u ponašanju putnika, potrošača i poduzeća te aktivnog doprinosa šire javnosti u postizanju ciljeva održivog prijevoza. Ovom odlukom također se želi potaknuti razmjena iskustava i dobrih praksi nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela, civilnog društva, poduzeća i škola u promicanju korištenja željeznice i načina promjene ponašanja na svim razinama. Isto tako provodit će se različite studije i inovacijske aktivnosti čiji rezultati će biti dostupni na europskoj ili nacionalnoj razini. Projekti, aktivnosti i mreže povezani sa Europskom godinom željeznice promicat će se među ostalim i putem medija, društvenih mreža i drugih internetskih zajednica.

Glavni cilj proglašenja 2021. europskom godinom željeznice u skladu je s ciljevima Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske i Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske te s osnovnim elementima reforme željezničkog sektora sadržanih u pripremljenom pismu modernizacije i restrukturiranja željezničkog sektora. Vlada Republike Hrvatske navedenim dokumentom dugoročno se obvezuje povećati konkurentnost i učinkovitost željezničkog sektora, radi pružanja boljih usluga korisnicima u putničkom i teretnom prometu, a sve u cilju promicanje održivog, učinkovitog i sigurnog prometa, poboljšanja ekonomske isplativosti željezničkog prijevoza, omogućavanja dobre povezanosti sa susjednim državama, kako bi se ubrzao gospodarski razvoj Republike Hrvatske i povezanost unutar jedinstvenog tržišta Europske unije, te ujedno smanjio utjecaj prometa na okoliš i klimatske promjene.


Vijesti iz medija