Vlada RH: Zaključak u vezi s Projektom sanacije mosta Banija – starog mosta preko rijeke Kupe u Karlovcu

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Zaključak u vezi s Projektom sanacije mosta Banija preko rijeke Kupe u Karlovcu.
 
Zaključkom se zadužuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da u suradnji s društvom Hrvatske ceste d.o.o. i Gradom Karlovcem poduzme sve potrebne aktivnosti kako bi se osigurala realizacija projekta sanacije mosta.
 
Most se nalazi na nerazvrstanoj cesti NC314800 (gradskoj ulici), nije u dobrom stanju, dotrajao je i oštećen te je na njemu ugrožena sigurnost prometa.
 
Projektna dokumentacija za sanaciju mosta dovršena je 2017. godine, međutim do sada na mostu nisu provedeni radovi.
 
Za dovođenje mosta u stanje primjerene funkcionalnosti potrebna su ulaganja ne manja od 7,6 milijuna kuna.
 
S obzirom da Grad Karlovac ne raspolaže s dostatnim financijskim sredstvima za sanaciju mosta, zadužuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da koordinira nastavak realizacije projekta između Grada Karlovca i društva Hrvatske ceste d.o.o..
 
Sredstva za novelaciju istražnih radova na mostu i projekta sanacije konstrukcije osigurana su u Financijskom planu društva Hrvatske ceste d.o.o. za 2022. godinu u iznosu od 100.000,00 kuna (bez PDV-a), dok će ukupan iznos sredstava potrebnih za realizaciju predmetnog Projekta biti poznat nakon provedene novelacije projekta sanacije.

Najave