Vlada RH: Usvojene Obavijesti o namjeri davanja koncesija u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra u Novigradskom moru i kod otoka Oliba

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog Obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Novigradskom moru.

Usvajanjem ove Obavijesti raspisuje se javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru površine 120.000 m2 . Procijenjena vrijednost koncesije koja se dodjeljuje na vremensko razdoblje od 20 godina (računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji) iznosi 37 milijuna kuna.

Na sjednici je usvojen i prijedlog Obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture, marikulture i uzgajališta - uzgoj morske spužve zapadno od otoka Oliba.

Usvajanjem ove Obavijesti pokreće se postupak javnog prikupljanja ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru površine 94.500 m2 . Procijenjena vrijednost koncesije koja se dodjeljuje na vremensko razdoblje od 20 godina (računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji) iznosi 11,2 milijuna kuna.

Pisane vijesti