Vlada RH: Usvojen Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

Na današnjoj je sjednici Vlade usvojen Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme.

Ovim se izmjenama Uredbe predlaže ažuriranje planova koji čine sastavni dio Uredbe – Objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture (zajednički predlažu sva tri operatora pokretnih komunikacija u Republici Hrvatskoj) te Plan razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture u radiodifuzijskim mrežama (predlaže operator radiodifuzijskih mreža Odašiljači i veze d.o.o.).

Navedenim planovima osigurava se razvoj mreža pokretnih komunikacija i radiodifuzijskih mreža na način da se u prostoru gradi minimalni broj samostojećih antenskih stupova čime se ukupan broj novoplaniranih lokacija povećava za oko 10% (za mreže pokretnih komunikacija), odnosno oko 7% (za radiodifuzijske mreže), što se smatra opravdanim i razvojnim.

Također, nema bitnih dodatnih zahtjeva u pogledu prostora, kao najvrednijeg i ograničavajućeg prirodnog dobra te se osigurava poticanje zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture.

Donošenjem ovog akta Vlada Republike Hrvatske izravno pomaže stanovništvu i gospodarskim subjektima na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije, stvaranjerm planskih preduvjeta za poboljšanje pokrivenosti signalom mreža pokretnih komunikacija.

Odmah nakon razornog potresa stručni timovi svih triju operatora pregledali su postojeću nepokretnu i pokretnu komunikacijsku infrastrukturu u cilju osiguravanja nesmetane komunikacije zbog potrebe spašavanja i zbrinjavanja ljudi i imovine. Nakon obilaska i analize svih lokacija predloženo je šest novih lokacija u mrežama pokretnih komunikacija na području Sisačko-moslavačke županije, izgradnjom kojih će se prioritetno osigurati poboljšano pokrivanje signalom pokretnih mreža na potresom pogođenom području  (lokacije uključene u plan koji je sastavni dio ove Uredbe).

Do sada su postavljene i puštene u rad tri pokretne bazne postaje, od kojih je jedna na dosad nepokrivenom području, dok će se do kraja veljače pustiti u rad još tri nove bazne postaje.

Navedene postaje predstavljaju privremeno rješenje koje će se na istim lokacijama zamijeniti trajnim antenskim stupovima, što će, uz druge zahvate, kao što su premještanje nekoliko stupova na bolje i trajne položaje, instalacije drugih operatora na postojeće stupove već prisutnih operatora (kolokacija) i optimizacija mreže, omogućiti poboljšanje pokrivanja i povećanje kapaciteta pokretnih mreža u Sisačko-moslavačkoj županiji.Vijesti iz medija