Vlada RH: Usvojen Prijedlog odluke o raspolaganju viškom prihoda nad rashodima Hrvatskog hidrografskog instituta u 2020. godini

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog odluke o raspolaganju viškom prihoda nad rashodima Hrvatskog hidrografskog instituta u 2020. godini.

Odlukom se utvrđuje da je Institut u 2019. godini ostvario višak prihoda u iznosu od 745 tisuća kuna, dok preneseni višak prihoda iz ranijih godina iznosi 4,8 milijuna kuna, što je ukupno 5,5 milijuna kuna.

Od navedenog iznosa 2,8 mlijuna kuna predviđeno je za materijalne rashode poslovanja (nastavak sustavne hidrografske izmjere akvatorija Istre te Srednjeg i Južnog Jadrana približne površine 280 km²), dok će se 2,7 milijuna kuna iskoristiti za nastavak nabave nefinancijske imovine potrebne za uspostavu Hidrografskog informacijskog sustava (HIS). Dodajmo kako Hrvatski hidrografski institut sve svoje obveze uredno podmiruje, posluje solventno, a naznake budućeg poslovanja također su pozitivne. Tome će zasigurno pridonijeti i nastavak hidrografske izmjere šireg akvatorija Zapadne obale Istre te Srednjeg Jadrana, kao i drugih područja za koja se utvrdi da ih je potrebno izmjeriti.

Donošenje ove odluke nema financijski učinak na Državni proračun Republike Hrvatske.

Pisane vijesti