Vlada RH: Usvojen prijedlog Odluke o privremenoj mjeri pomoći nakladnicima televizije s problemima u poslovanju uzrokovanim epidemijom bolesti COVID-19 umanjenjem plaćanja davanja trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog Odluke o privremenoj mjeri pomoći nakladnicima televizije s problemima u poslovanju uzrokovanim epidemijom bolesti COVID-19 umanjenjem plaćanja davanja trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o.

Naime, uslijed epidemije bolesti COVID-19, došlo je do bitnog smanjenja oglašavanja u elektroničkim medijima, a što je posljedično dovelo do značajnog smanjenja prihoda nakladnika televizije, kao i do znatno otežanog ispunjenja obveza na temelju postojećih ugovora s mrežnim i infrastrukturnim operatorom – društvom Odašiljači i veze d.o.o. (OiV).

Usvajanjem ove Odluke umanjuje se iznos naknade koju nakladnici televizije plaćaju OiV-u za odašiljanje njihovih programa u multipleksima MUX A i MUX B (TV programi na nacionalnoj razini) i multipleksu MUX D (TV programi na nacionalnoj i regionalnoj razini), i to za razdoblje od 1. travnja 2020. godine do dana prelaska na odašiljanje u novom DVB-T2 sustavu (koji je trenutačno odgođen do kraja ove godine).

Također, omogućava se obročno plaćanje tako umanjene mjesečne naknade, na način da se 50% iznosa uplati po dospijeću, a preostalih 50% iznosa mjesečne naknade beskamatnom otplatom u jednakim mjesečnim obrocima.

Vijesti iz medija