Vlada RH: Usvojen Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije i Prijedlog Obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – predio Brodoremontno brodogradilište Vranjic

Slika arhiva/VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta na dijelu k.o. Solin, predio Brodoremontno brodogradilište Vranjic i Prijedlog Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta na dijelu k.o. Solin, predio Brodoremontno brodogradilište Vranjic.

Temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije na predmetnom području pomorskog dobra zaprimljeno je ukupno šest ponuda, koje je analiziralo Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru te utvrdilo kako niti jedna dostavljena ponuda nije u skladu s Obavijesti Vlade Republike Hrvatske i objavljenom Dokumentacijom za nadmetanje.

Budući da nakon odbijanja ponuda u postupku davanja koncesije nije preostala nijedna uredna ponuda, sukladno Zakonu o koncesijama, predloženo je donošenje odluke o poništenju postupka davanja koncesije i raspisivanje novog javnog prikupljanja ponuda.

Stranica