Vlada RH: Usvojen Prijedlog Odluke o načinu snošenja manjka prihoda u 2018. godini te raspolaganju ukupnim viškom prihoda nad rashodima Hrvatskog hidrografskog instituta u 2019. godini

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog Odluke o načinu snošenja  manjka prihoda u 2018. godini te raspolaganju ukupnim viškom prihoda nad rashodima Hrvatskog hidrografskog instituta u 2019. godini.

Naime, ukoliko Hrvatski hidrografski institut (HHI) ostvari višak ili manjak prihoda nad rashodima, sukladno Zakonu o hidrografskoj djelatnosti, odluku o raspolaganju viškom, kao i načinu snošenja manjka, na prijedlog Upravnog vijeća HHI-a donosi Vlada Republike Hrvatske.

Hrvatski hidrografski institut je u 2018. godini ostvario manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 650.334,83 kuna, pri čemu se utvrđeni manjak snosi iz sredstava prenesenog viška prihoda iz 2017. i ranijih godina u iznosu od 5.491.721,01 kuna, kako je utvrđeno Odlukom Vlade RH iz 2018. godine.

HHI je zaključno sa prošlom godinom ostvario višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 4.841.386,18 kuna, od čega se 2.285.386,18 kuna namjerava iskoristiti za nastavak hidrografske izmjere akvatorija Zapadne obale Istre, Srednjeg Jadrana i drugih navigacijski prioritetnih područja, dok se 2.556.000,00 kuna planira utrošiti na nabavu nefinancijske imovine potrebne za uspostavu Hidrografskog informacijskog sustava (HIS).

Realizacijom ovih projekata HHI unaprjeđuje ukupnu razinu sigurnosti plovidbe u RH (produkcija novih pomorskih karata) te optizimira poslovanje, i to ponajprije u dijelu postupka digitalizacije poslovnih procesa.

Donošenje ove Odluke nema financijski učinak na Državni proračun Republike Hrvatske.

Pisane vijesti