Vlada RH: Usvojen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zajmu između HAC-a i EBRD za financiranje dijela projekta 'Hrvatska - dovršetak autoceste na koridoru Vc' ukupne vrijednosti 107 milijuna eura

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zajmu između društva Hrvatske autoceste d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvoj, za financiranje dijela projekta 'Hrvatska - dovršetak autoceste na koridoru Vc', kao i dodatne akte u cilju realizacije Projekta:
- prijedlog Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj, za financiranje dijela projekta 'Hrvatska - dovršetak autoceste na koridoru Vc';
- prijedlog Odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, radi financiranja dijela projekta 'Hrvatska - dovršetak autoceste na koridoru Vc';
- prijedlog Odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi financiranja dijela projekta 'Hrvatska - dovršetak autoceste na koridoru Vc'.

Predmetnim odlukama daje se suglasnost društvu HAC d.o.o. za  sklapanje Ugovora o zajmu  sa Europskom bankom za obnovu i razvitak  uz državno jamstvo  te suglasnost  društvu HAC za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak uz državno jamstvo, čime se osiguravaju potrebna financijska sredstva za realizaciju Projekta dovršetka izgradnje autoceste na koridoru Vc, čija ukupna procijenjena vrijednost iznosi 107 milijuna eura. Konkretno, financiranje reallizacije Projekta planira se osigurati financijskim sredstvima EBRD-a, u iznosu od 55 milijuna eura, dok će se za preostali dio sredstava, u iznosu od 52 mln eura realizirati kreditno zaduženje kod HBOR– a.

Sukladno Planu poslovanja društva Hrvatske autoceste d.o.o. za 2020. godinu, planiran je dovršetak koridora Vc, odnosno autoceste A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj, od granice s Mađarskom do granice s Bosnom i Hercegovinom, a preostali neizgrađeni dio odnosi se na dionicu od granice Mađarske do Belog Manastira u duljini od 5 km te poddionicu od Belog Manastira do mosta Halasica, u duljini od 17,5 km.

S obzirom na spremnost (u smislu potrebnih građevinskih dozvola i sve zakonom predviđene dokumentacije) te uz prethodnu provedbu javnog nadmetanja, predviđena je izgradnja i opremanje dionice Most Halasica – Beli Manastir tijekom 2020. godine, dok je za drugu dionicu (Beli Manastir – granica Mađarske) planirano da se steknu preduvjeti za objavu nadmetanja za izgradnju i opremanje ove dionice, tijekom 2021. godine.

Najave