Vlada RH: Usvojen Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Jadroplov za kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Jadroplov d.d., Split, za kreditno zaduženje kod  Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, sukladno realizaciji Plana restrukturiranja društva Jadroplov d.d., Split za razdoblje 2015. - 2019. g. Također, usvojen je Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, za navedeno kreditno zaduženje.

Iznos kredita i jamstva je 48 milijuna kuna, rok otplate deset godina, uključujući jednu godinu počeka, a kamatna stopa 3-mjesečni EURIBOR uvećan za četiri posto godišnje, promjenjivo.

Ovaj kreditni aranžman omogućit će društvu Jadroplov značajno refinanciranje financijskih kreditnih obveza, a time i financijsku stabilnost Društva i ostalih obveza prema dobavljačima kao i podmirenje plaća pomoraca. a čime se ujedno omogućava završetak Plana restrukturiranja, uz nastavak procesa privatizacije i dokapitalizacije Društva.

Navedenim financiranjem završava se financijsko restrukturiranje Društva u okviru ukupnog iznosa državnih garancija koji je predviđen usvojenim Planom restrukturiranja odobrenim od strane Europske komisije.

Pisane vijesti