Vlada RH: Usvojen prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na opterećenje imovine HAKOM-a u iznosu od 21 milijun kuna

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj, 220. sjednici, donijela je Odluku o davanju prethodne suglasnosti predsjedniku Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM), za opterećenje imovine Agencije, u iznosu od 2.819.007,49 eura, u kunskoj protuvrijednosti.

Odluka je donesena u skladu sa zahtjevom koji je dostavila Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, od 21. veljače 2020. godine te stupa na snagu danom donošenja.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zatražilo je od HAKOM-a izvršenje dijela arbitražnog pravorijeka Međunarodnog centra za rješavanje investicijskih sporova (ICSID), u predmetu davatelja poštanskih usluga, protiv Republike Hrvatske, a koji se odnosi na plaćanje preostalog dužnog iznosa od 2.819.007,49 eura, odnosno, 21.014.615,52 kuna. Budući da opterećenje imovine HAKOM-a u konkretnom slučaju prelazi iznos od 8 milijuna kuna, utvrđen Statutom HAKOM-a, Agencija je obvzna temeljem Zakona o elektroničkim komunikacijama za takvo opterećenje imovine pribaviti prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Slijedom navedenog, Vlada Republike Hrvatske prihvatila je prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti predsjedniku Vijeća HAKOM-a, na opterećenje imovine HAKOM-a, u skladu sa zahtjevom koji je Vladi Republike Hrvatske dostavio HAKOM.Vijesti iz medija