Vlada RH: Usvojen Nacrt prijedloga Zakona o dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, s Nacrtom konačnog prijedloga Zakona

Na današnjoj je sjednici Vlade usvojen Nacrt prijedloga Zakona o dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, s Nacrtom konačnog prijedloga Zakona.

Nacrtom prijedloga Zakona dopunjuje se Zakon o elektroničkim komunikacijama na način da se iznimno dopušta obrada podataka o lokaciji bez prometnih podataka, u cilju zaštite nacionalne ili javne sigurnosti, i to samo u slučajevima kada je Vlada Republike Hrvatske proglasila prirodnu nepogodu ili katastrofu, ili kada je ministar nadležan za zdravstvo proglasio epidemiju zarazne bolesti ili opasnost od epidemije zarazne bolesti, u skladu s posebnim propisima, a pri čemu se zdravlje i životi građana bez obrade tih podataka ne bi mogli učinkovito zaštititi.

U takvim slučajevima ministar nadležan za zdravstvo ovlašten je uputiti zahtjev operatorima elektroničkih komunikacija koji su obvezni osigurati podatke o lokaciji bez prometnih podataka. Za obradu tih podataka određuje se tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite, a na samu obradu primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita podataka.

Donošenje ovoga Zakona dio je mjera kojima se nastoji omogućiti žurno i adekvatno postupanje svih nadležnih tijela u novonastalim okolnostima proglašene epidemije bolesti COVID-19, a u cilju zaštite života i zdravlja ljudi.

Vijesti iz medija