Vlada RH: Usvojen Izvještaj o radu Agencije za obalni linijski pomorski promet za 2019. godinu

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Zaključak kojim se prihvaća Izvještaj o radu Agencije za obalni linijski pomorski promet za 2019. godinu.

Usvojeno Izvješće posebno razrađuje područje usluge javnog prijevoza, kao usluge od općeg gospodarskog interesa te informatički sustav javnog prijevoza (SEOP – sustav evidencije otočnih prava), koji je Agencija uspostavila i u njenom je vlasništvu, a kojim se omogućava korištenje prava određenih kategorija putnika i vozila na povlašteni prijevoz.

Temeljem sklopljenih ugovora o javnoj usluzi, odnosno obavljanju javnog prijevoza bez obveze javne usluge, Agencija je u 2019. godini održavala ukupno 51 državnu (24 trajektne, 12 brodskih i 15 brzobrodskih) i 11 sezonskih linija.

Osim toga, ostvaren je prihod od poslovanja u iznosu od 323,9 milijuna kuna, dok se prošlogodišnji rashodi u iznosu od 323,4 milijuna kuna uglavnom odnose na izdavanje novih otočnih iskaznica, potpore brodarima za obavljanje prijevoza u obalnom linijskom pomorskom prometu, uvođenje novih kategorija povlaštenih putnika (osobe s invaliditetom, djeca s teškoćama u razvoju) te ulaganja u nadogradnju sustava evidencije otočnih povlastica.

Pisane vijesti