Vlada RH: Prihvaćen Nacrt Memoranduma o suradnji na uspostavi Stalne transnacionalne mreže za sigurnost plovidbe

Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila Nacrt Memoranduma o suradnji na uspostavi Stalne transnacionalne mreže za sigurnost plovidbe, čija je svrha osigurati okvir stručne i tehničke suradnje i koordinacije između državnih tijela nadležnih za sigurnost plovidbe zemalja Jadransko - jonske regije, uspostavljanjem Stalne transnacionalne mreže za sigurnost plovidbe i povezanih tematskih radnih skupina.

Glavni ciljevi Stalne transnacionalne mreže za sigurnost plovidbe su promicanje sustavne suradnje i koordinacije u području sigurnosti plovidbe u Jadransko - jonskoj regiji, u svrhu podizanja učinkovitosti, kvalitete i dostupnosti javnih usluga sigurnosti plovidbe, a kako je utvrđeno ciljevima i mjerama Strategije Europske unije za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR Strategija), s pridruženim Akcijskim planom.

S obzirom na činjenicu da se sveobuhvatna i održiva sigurnost plovidbe u Jadransko - jonskom morskom području može postići koordiniranom suradnjom između obalnih država te usklađenim razvojem javnih usluga sigurnosti plovidbe, sklapanje Memoranduma o suradnji osigurat će sustavni razvoj i unaprjeđenje odnosa Republike Hrvatske u djelokrugu sigurnosti plovidbe sa susjednim obalnim državama i zaštitu interesa Republike Hrvatske na moru te doprinijeti sigurnijem i zaštićenijem Jadranskom moru.

Pisane vijesti