Vlada RH: Odluke o sklapanju ugovora o javnoj nabavi radova na dogradnji gata Vrulje – luka Šibenik – izgradnja zgrade pomorsko - putničkog terminala s uređenjem prometnih površina i instalacija iz obuhvata III. Faze

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Lučke uprave Šibenik za sklapanje ugovora o javnoj nabavi radova na dogradnji gata Vrulje – luka Šibenik – izgradnja zgrade pomorsko-putničkog terminala s uređenjem prometnih površina i instalacija iz obuhvata III. Faze.

Također, donesena je i Odluka kojom se Lučkoj upravi Šibenik daje suglasnost za preuzimanje obveza za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za radove na dogradnji navedenog gata.

Naime, Lučka uprava Šibenik se dana 20. travnja 2022. godine obratila dopisom Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture temeljem kojeg je Ministarstvu dostavljena Odluka o odabiru ponude u postupku javne nabave.

Od ukupno četiri ponude kao ekonomski najpovoljnija rangirana je ponuda tvrtke MINIGRADNJA d.o.o. pri čemu ukupna vrijednost Ugovora iznosi 55.879.671,43 kuna (s PDV-om).

Pisane vijesti