Vlada RH: Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Sveobuhvatnog sporazuma o zračnom prometu između država članica Udruženja država jugoistočne Azije, i Europske unije i njezinih država članica

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o pokretanju postupka za sklapanje  Sveobuhvatnog sporazuma o zračnom prometu između država članica Udruženja država jugoistočne Azije, i Europske unije i njezinih država članica.
 
Sporazum uređuje pružanje usluga zračnog prijevoza između država članica EU i država članica Udruženja država jugoistočne Azije (ASEAN), kao i pružanje određenih usluga povezanih s uslugama zračnog prijevoza.
 
Primjena Sporazuma olakšat će uspostavu zračnog prijevoza između bilo koje države članice EU-a i ASEAN-a.
 
Ugovorne strane su se ovim Sporazumom sporazumjele da je njihov zajednički cilj imati pošteno i konkurentno okruženje u kojem zračni prijevoznici stranaka imaju poštene i jednake mogućnosti za tržišno natjecanje u pružanju usluga zračnog prijevoza. 
 
Sporazumom se reguliraju načelna pravila u područjima sigurnosti zračnog prometa, zaštite civilnog zračnog prometa, prometnih prava, tarifa, carina i poreza itd.
 
Kako bi Republika Hrvatska pristupila potpisivanju predmetnog Sporazuma, potrebno je donijeti Odluku o pokretanju postupka za njegovo sklapanje. Donošenjem Odluke prihvaća se Nacrt sporazuma te se ovlašćuje Irena Andrassy, da u svojstvu stalne predstavnice Republike Hrvatske pri EU i Europskoj zajednici za atomsku energiju, potpiše ovaj Sporazum.
 
Dodajmo kako izvršavanje predmetnog Sporazuma ne zahtijeva dodatna financijska sredstva iz Državnog proračuna RH, kao i da Sporazum ne traži donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona, ali podliježe potvrđivanju u Hrvatskome saboru.

Vijesti iz medija