Vlada RH: Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji program rada Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2023. godinu

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji program rada Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) za 2023. godinu.
 
Godišnjim programom rada utvrđuju se ciljevi i zadaće HAKOM-a u obavljanju regulatornih i drugih poslova propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama i Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu.
 
Program za 2023. godinu obuhvaća područja elektroničkih komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga, u kojima su opisane aktivnosti vezane uz regulaciju tih tržišta i njihovih mreža. Isto između ostaloga uključuje zaštitu korisnika ili putnika te inspekcijske poslove, upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, s naglaskom na dodjelu frekvencija za pokretne mreže i zaštitu od elektromagnetskih polja ili smetnja, kao i poslove HAKOM-a u vezi s Okvirnim nacionalnim programom za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa i nacionalnim Nadležnim uredom za širokopojasnost (BCO).
 
Programom su obuhvaćene i ostale aktivnosti HAKOM-a, kao što su razvoj e-poslovanja, razvoj kompetencija i unaprjeđenje poslovnih procesa, javnost rada i informiranje korisnika te uvođenje obvezne provedbe procjene regulatornih učinaka za važnije odluke koje donosi Vijeće HAKOM-a.

Vijesti iz medija