Vlada RH: Nacrti konačnih prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola koji se odnose na izmjenu članaka 50. (a) i 56. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila nacrte konačnih prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola koji se odnose na izmjenu članaka 50. (a) i 56. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu.
 
Odredbe navedenih Protokola na ovaj način postaju dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske u smislu članka 141. Ustava RH.
 
Postupak predstavlja formalni pristanak Republike Hrvatske da bude vezana odredbama ovih Protokola, na temelju čega će ovaj pristanak biti iskazan i na međunarodnoj razini.
 
Istaknimo kako su odluke kojima se mijenjaju članci 50. (a) i 56. usvojene temeljem inicijativa grupa država ugovornica na Skupštini Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva, 6. listopada 2016. godine u Montrealu.
 
Pritom se članak 50. (a) Konvencije mijenja na način da se broj članova Vijeća Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva povećava s 36 na 40, dok se izmjenama članka 56. Čikaške konvencije broj članova Komisije za zračnu plovidbu povećava s 19 na 21.
 
Dodajmo kako za provedbu ovih zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u Državnom proračunu.

Vijesti iz medija