Vlada RH: Nacrt konačnog prijedloga zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu (EU)

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Nacrt konačnog prijedloga Zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu (EU).
 
Nacrtom konačnog prijedloga Zakona u nacionalno zakonodavstvo Republike Hrvatske implementirat će se odredbe Direktive (EU) 2019/1161 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu.
 
Zakonom se uvodi obveza izvješćivanja Europske komisije o ostvarenim minimalnim ciljevima javne nabave za udio čistih lakih i teških vozila, a koje obveznici javne nabave moraju uzeti u obzir kod svih postupaka javne nabave vozila koji se provode nakon 2. kolovoza 2021. godine.
 
Također, proširuje se područje primjene Zakona na leasing vozila, unajmljivanje ili najam s pravom otkupa te na ugovore za određene usluge. Bolje je definiran i popis usluga na koje se odnosi Zakon, a koji sada uključuje i usluge javnog cestovnog prijevoza, posebnog cestovnog prijevoza putnika, izvanrednog prijevoza putnika, kao i posebne usluge dostave pošte i paketa.
 
Podsjetimo kako je prijedlog zakona Hrvatski sabor prihvatio u I. čitanju na sjednici održanoj 19. ožujka 2021. godine. Razlike između rješenja koja se predlažu Konačnim prijedlogom zakona u odnosu na rješenja iz Prijedloga zakona nomotehničke su prirode.
 
Današnjim prihvaćanjem Nacrta konačnog prijedloga zakona isti se upućuje u Hrvatski sabor u II. čitanje.

Dodajmo kako za provođenje ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u Državnom proračunu.

Vijesti iz medija