Vlada RH: Donesena Odluka o načinu snošenja manjka prihoda u 2021. godini te raspolaganju ukupnim viškom prihoda nad rashodima Hrvatskog hidrografskog instituta u 2022. godini

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o načinu snošenja manjka prihoda u 2021. godini te raspolaganju ukupnim viškom prihoda nad rashodima Hrvatskog hidrografskog instituta u 2022. godini.

Hrvatski hidrografski institut je u 2021. godini kao rezultat obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima ostvario manjak prihoda i primitaka u iznosu od 1.065.145,95 kuna.

Vlada RH je na sjednici održanoj 11. studenoga 2021. godine donijela Odluku o raspolaganju viškom prihoda nad rashodima Hrvatskog hidrografskog instituta u 2021. godini, a koji je ostvaren u 2020. godini i prenesenim viškom prihoda iz 2019. i ranijih godina, u ukupnom iznosu od 8.279.923,24 kuna.

Nastavno na navedeno, Odlukom donesenom na današnjoj sjednici Vlade, višak prihoda nad rashodima, u ukupnom iznosu od 7.214.777,29 kuna, daje se na raspolaganje Hrvatskom hidrografskom institutu, na način da je 4.554.777,29 kuna prihoda namijenjeno za materijalne rashode poslovanja, poput nastavka sustavne hidrografske izmjere akvatorija Srednjeg i Južnog Jadrana, približne površine 350 km² te drugih navigacijski prioritetnih područja, dok je 2.660.000,00 kuna prihoda namijenjeno za nastavak nabave nefinancijske imovine potrebne za uspostavu Hidrografskog informacijskog sustava.

Pisane vijesti