Vlada RH: Dana suglasnost za sklapanje Ugovora za izgradnju pristaništa u Andrijaševcima

Usvajanjem predložene Odluke omogućuje se izgradnja putničkog pristaništa te uređenje obale i korita rijeke Bosut, za što su osigurana proračunska sredstva.

Na danas održanoj sjednici Vlada RH je usvojila Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Vukovar o sklapanju Ugovora o javnoj nabavi radova za Projekt izgradnje pristaništa u Andrijaševcima.

Ovom Odlukom daje se suglasnost na odluku Upravnog vijeća, da se po provedenom postupku javne nabave sa odabranom zajednicom ponuditelja, koju čine DSS obrt za izgradnju hidrograđevnih objekata i podvodne radove d.d. iz Crikvenice te Vodoprivredom Vinkovci d.d. iz Vinkovaca, kao ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem sklopi Ugovor o javnoj nabavi radova za izgradnju pristaništa u Andrijaševcima.

Odlukom je utvrđena vrijednost radova u ukupnom iznosu od 856.000,00 eura (sa PDV-om), a rok za izvođenje radova je 10 mjeseci, od obostranog potpisa Ugovora.

Financijska sredstva potrebna za podmirenje predviđenih ugovornih obveza osigurana su u Državnom proračunu.

Namjena projekta je izgradnja pristaništa, a zahvatom je obuhvaćeno uređenje obale i korita rijeke Bosut, izgradnja spusta za čamce te izgradnja putničkog pristaništa.

Pisane vijesti