Vlada: Zakon o izmjenama Zakona o poštanskim uslugama

Slika /arhiva/postanski-promet.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Zakon o izmjenama Zakona o poštanskim uslugama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU), kojim će se  prilagoditi mjerila kakvoće obavljanja univerzalne usluge stvarnoj mogućnosti uručenja neprioritetnih poštanskih pošiljaka od strane davatelja univerzalne usluge, a u skladu s mjerodavnim odredbama
Poštanske direktive i praksom drugih država članica Europske unije.

Također, odredbe o sudskoj zaštiti protiv odluka i drugih upravnih akata HAKOM-a, te rješenja poštanskih inspektora uskladit će se s odredbama Zakona o upravnim sporovima, kao i s odgovarajućim odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama, kako bi navedena pravna rješenja bila međusobno usklađena u oba zakona koji uređuju postupanje i rad HAKOM-a.

Prema važećem Zakonu o poštanskim uslugama davatelj univerzalne poštanske usluge (HP – Hrvatska pošta d.d.) obvezan je osigurati u unutarnjem poštanskom prometu uručenje 100% neprioritetnih poštanskih pošiljaka u roku od tri radna dana, bez mogućnosti dopuštenog odstupanja od navedene obveze uručenja.

Budući da je udjel prioritetnih poštanskih pošiljaka u ukupnom broju poštanskih pošiljaka u Republici Hrvatskoj manji od 1%, to ukazuje na velik broj neprioritetnih poštanskih pošiljaka unutar univerzalnog područja na koje se odnosi ovo vrlo strogo mjerilo kakvoće obavljanja univerzalne usluge. Slijedom navedenog, odredbu o kakvoći obavljanja univerzalne usluge bilo je potrebno prilagoditi uzimajući u obzir stvarnu nemogućnost da se 100% neprioritetnih poštanskih pošiljaka uruči u roku od tri radna dana, zbog neplaniranih i nepredviđenih okolnosti (mogućnost gubitka poštanske pošiljke ili prekoračenja roka za prijenos i uručenje).

Također, radi usklađivanja sa Zakonom o upravnim sporovima, bilo je potrebno  izmijeniti odredbe o sudskoj zaštiti protiv odluka i drugih upravnih akata Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), kao i protiv rješenja poštanskih inspektora.


Vijesti iz medija