Vlada: Usvojen Zaključak o utvrđivanju smjernica za provedbu planirane politike poboljšanja sigurnosti cesta

Slika /arhiva/VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Zaključak o utvrđivanju smjernica za provedbu planirane politike poboljšanja sigurnosti cesta.

Smjernice se donose temeljem članka 69. stavka 3. Zakona o cestama i Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine, a njihovo donošenje je obveza koja proizlazi iz Direktive 2008/96/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. godine o sigurnosti upravljanja cestovne infrastrukture.

Osnovni cilj njihova donošenja jest uspostava učinkovitog sustava praćenja cestovne sigurnosti i uvođenja postupaka kojima bi se trajno uspostavio visoki stupanj sigurnosti TEM cesta.

Navedenim smjernicama određuju se načini i postupci izvođenja revizije cestovne sigurnosti za infrastrukturne projekte na cestovnoj mreži Republike Hrvatske, koja je dio transeuropske cestovne mreže (TEM).

Istaknimo da smjernice imaju preventivno i proaktivno djelovanje na sigurnost prometa na cestama s ciljem smanjenja broja prometnih nesreća i maksimalnog ublažavanja posljedica prometnih nesreća na cestama.

Služe za usmjeravanje revizora, inspektora i stručnih timova u postupcima revizije utjecaja ceste na sigurnost prometa, revizije cestovne sigurnosti i razvrstavanju cestovne mreže s obzirom na sigurnost, te usmjeravanje upravitelja javnih cesta i koncesionara u postupcima po izvješćima i preporukama revizije cestovne sigurnosti.

U smjernicama su sadržane odredbe koje su u skladu s navedenom Direktivom, koja se primjenjuje na cestama koje su dio transeuropske cestovne mreže (TEM) i na cestama koje su djelomično ili u cijelosti financirane sredstvima Europske unije.

Danas usvojenim Zaključkom utvrđuju se navedene smjernice te zadužuje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture da ih u roku od tri mjeseca dostavi Europskoj komisiji.

Vlada je na današnjem zatvorenom dijelu sjednice za novog pomoćnika ministra pomorstva, prometa i infrastrukture imenovala Marija Klementa, dok je dosadašnji pomoćnik Luko Vuletić razriješen dužnosti.


Najave