Vlada RH: Usvojeno rješenje o odbijanju ponude trgovačkog društva Marina Sućuraj d.o.o. i Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru

Vlada je na današnjoj 85. sjednici usvojila rješenje o odbijanju ponude trgovačkog društva Marina Sućuraj d.o.o. koja je pristigla na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Sućuraj.

Naime, analizom Stručnog tijela za ocjenu ponuda utvrđeno je kako jedina zaprimljena ponuda nije dostavljena u skladu s Obavijesti Vlade Republike Hrvatske o namjeri davanja koncesije i objavljenom Dokumentacijom za nadmetanje. Samim time ponuda se smatra neurednom i neprihvatljivom.

S obzirom da nakon odbijanja ponude u postupku davanja koncesije nije preostala niti jedna druga uredna ponuda, uz danas usvojeno Rješenje donosi se i Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na predmetnom području pomorskog dobra.Pisane vijesti