Vlada RH: Usvojena Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut agencije za sigurnost željezničkog prometa

Vlada RH na današnjoj je Sjednici usvojila Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Statut agencije za sigurnost željezničkog prometa, koja je donesena temeljem prijedloga Upravnog vijeća, od 15. prosinca 2023. godine.

Statutom Agencije uređuje se unutarnje ustrojstvo, predstavljanje i zastupanje, financiranje, poslovno planiranje i godišnje izvještavanje, rad i poslovanje, ovlasti i način odlučivanja, opći akti, tajnost podataka, javnost rada te druga pitanja značajna za rad Agencije.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Agencije iz rujna 2015. godine, dok za provedbu ove Odluke nisu potrebna financijska sredstva.

Vijesti iz medija