Vlada RH: Usvojena obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke nautičkog turizma Crikvenica

Slika /arhiva/VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici  usvojila obavijest o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene, luke nautičkog turizma Crikvenica.

Naime, luka nautičkog turizma Crikvenica planirana je prostornim planom Grada Crikvenice i urbanističkim planom uređenja Crikvenica centar kao luka kapaciteta 200 vezova, za brodove dužine prosječno 12 metara, što sukladno Uredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene predstavlja luku posebne namjene od značaja za Republiku Hrvatsku, stoga je za davanje koncesije na gospodarsko korištenje iste nadležna Vlada Republike Hrvatske.

Obaviješću se raspisuje natječaj za dodjelu koncesije, a koncesija se daje na razdoblje od 30 godina. Površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju iznosi  96.868 m2, a procijenjena vrijednost koncesije iznosi 334.9 milijuna kuna.

Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade iznosi 2 kune po metru kvadratnom zauzetog pomorskog dobra, a početni iznos promjenjivog dijela 2 posto prihoda ostvarenog na koncesioniranom području.


Pisane vijesti