Vlada RH: Usvojen Prijedlog odluke o dodjeli državne potpore društvu Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. uslijed posljedica pandemije COVID-19 bolesti

Vlada je na današnjoj 247. Sjednici usvojila „Prijedlog odluke o dodjeli državne potpore društvu Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. uslijed posljedica pandemije COVID-19 bolesti“, čime se društvu MZLZ dodjeljuje državna potpora za naknadu štete, uzrokovane pandemijom COVID -19 bolesti.

Državna potpora dodjeljuje se u obliku otpisa dijela koncesijske naknade, dospjele za razdoblje od drugog do trećeg tromjesečja 2022. godine, a predstavlja iznos štete u ukupnom iznosu od 14,3 milijuna eura, koje je društvo MZLZ pretrpjelo u razdoblju od 19. ožujka do 30. lipnja 2020. godine. Naime, poznat je razoran učinak pandemije na globalnu zrakoplovnu industriju, stoga je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, kao predstavnik Davatelja koncesije, ocijenilo zahtjev Koncesionara za odobravanjem odgode plaćanja koncesijske naknade opravdanim.

Nadalje, kroz međuresornu suradnju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Ministarstva financija održavana je intenzivna komunikacija sa nadležnim službama Europske komisije te je rezultat razmatranja i konzultacija mjera dodjele državne potpore Koncesionaru, za naknadu štete zbog izvanrednog događaja. Slijedom navedenog Europska komisija je 13. prosinca 2022. godine usvojila Odluku, kojom se potvrđuje da je državna potpora u iznosu od 14,3 milijuna eura razmjerna te predstavlja prihvatljiv iznos štete.

U međuvremenu, Koncesionar je nastavio sa plaćanjem koncesijske naknade s prvim tromjesečjem 2023. godine te je od početka koncesije do danas uplatio preko 39 milijuna Eura, na osnovu koncesijske naknade.

Vijesti iz medija