Vlada RH: Usvojen prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za donošenje odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela javne ceste

Slika /arhiva/VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj je sjednici Vlade usvojen prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za donošenje odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela javne ceste.

Naime, ova Odluka ovlašćuje Ministarstvo da u skladu sa Zakonom o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) donese odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela javne ceste, ukoliko je na istoj trajno prestala potreba korištenja javne ceste, odnosno u slučaju kada je površina dijela ceste za kojim je prestala potreba korištenja manja od 1500,00 m².

U slučaju njezina donošenja Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture treba dobiti prethodnu suglasnost od državnog tijela ili pravne osobe koja preuzima upravljanje nad nekretninom nad kojom se ukida status javnog dobra (uključujući i dokaze o sredstvima namijenjenima za upravljanje i održavanje predmetne nekretnine).


Najave