Vlada RH: Usvojen Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Hrvatske i EIB-a za projekt Revitalizacija željezničkog sustava

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je Sjednici usvojila Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke (dalje u tekstu: EIB) za projekt “Revitalizacija željezničkog sustava Republike Hrvatske“  iz okvirnog zajma.

Ovim Zakonom potvrđuje se Ugovor o financiranju između Republike Hrvatske i EiB-a za navedeni projekt iz okvirnog zajma, kako bi njegove odredbe u smislu članka 141. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske.

Naime, spomenuti Ugovor o financiranju potpisan je 22. siječnja 2024. godine, a odnosi se na zajam u iznosu od 400 milijuna eura, dok će preostali iznos odobrenog okvirnog zajma, u iznosu od 500 milijuna eura, biti predmetom sljedećih ugovora o financiranju, prema potrebi i sukladno dinamici korištenja prvog dijela zajma.

Podsjećamo da je EIB odobrio Republici Hrvatskoj okvirni zajam u iznosu od 900 milijuna eura, kojim je predviđeno financiranje i/ili sufinanciranje projekata usmjerenih na poboljšanje željezničke infrastrukture, kao i projekata usmjerenih na poboljšanje putničkog prijevoza.

Predviđeni rok otplate prve tranše je 25 godina s počekom 5 godina, dok indikativna stopa za I. tranšu iznosi 3,234%.

S obzirom na prirodu postupka potvrđivanja međunarodnih ugovora, kojim država i formalno izražava spremnost da bude vezana već potpisanim međunarodnim Ugovorom, kao i na činjenicu da se u ovoj fazi postupka u pravilu ne mogu vršiti izmjene ili dopune teksta međunarodnog Ugovora, predlaže se Konačni prijedlog zakona raspraviti i donijeti u jednom čitanju.

Najave